Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Ar 01.09.2019. stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības tarifi

Ar 01.09.2019. stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “LIELVĀRDES REMTE”. Līdz ar to no 2019. gada 1. septembra ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji Lielvārdes pilsētā, Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā un Lielvārdes pagasta Kaibalas ciemā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,63 EUR/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,01 euro, bet par kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,62 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Līdz šim SIA “LIELVĀRDES REMTE” ūdenssaimniecības pakalpojumiem Lielvārdē un Lielvārdes pagasta Kaibalas ciemā piemēroja Regulatora 2012. gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,92 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,10 EUR/m3 (bez PVN). Savukārt Lēdmanes pagastā – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu – 0,53 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 0,88 EUR/m3. Lielvārdes novada pašvaldība pērnā gada novembrī nolēma atbalstīt vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu Lielvārdes pilsētas, Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciema un Lielvārdes pagasta Kaibalas ciema iedzīvotājiem.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām 14% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 54% – personāla izmaksas, 6% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 24% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 2% – nodokļu maksājumi.

Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojumu izmaksām 14% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 57% – personāla izmaksas, 5% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 23% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 1% – nodokļu maksājumi. Rentabilitāti abos tarifu projektos komersants iekļāvis 7% apmērā.

 

Informācijas avots: SPRK