Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Informācija par iepriekšējā gada pārskatu.

Informācija par iepriekšējā gada pārskatu.

Pārskats par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums), dzīvokļu īpašniekiem tiks nosūtīts kopā ar rēķinu par martā saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī pārskats ir pieejams mājas lietā pie SIA “Lielvārdes Remte” namu pārzines V. Zeļenko.