Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Par Lielvārdes pilsētas AVOTU masīva elektroenerģijas padeves nodrošināšanu.

Par Lielvārdes pilsētas AVOTU masīva elektroenerģijas padeves nodrošināšanu.

Par Lielvārdes pilsētas AVOTU masīva elektroenerģijas padeves nodrošināšanu.

 

Lielvārdes pilsētas AVOTU masīva dzīvojamās mājas būvētas laika posmā no 1976. līdz 1990.gadam.

Šobrīd AVOTU masīva dzīvojamām mājām elektroenerģijas padevi nodrošina SIA “Lielvārdes Remte”.

AS “Sadales tīkls” atsakās pārņemt AVOTU masīva elektrības līnijas bez elektrības maģistrālo kabeļu nomaiņas, jo tās ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Dzīvokļu elektroenerģijas skaitītāji pārsvarā uzstādīti māju celšanas gados un tie pieder dzīvokļu īpašniekiem.

Katrā mājā ir kopējais elektroenerģijas skaitītājs, kurš pieder mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumam, uzstādīts 2012.gadā un atbilst pastāvošajām tehniskajām normām.

SIA “Lielvārdes Remte”, veicot aprēķinus, konstatēja, ka mājas kopējā elektroenerģijas skaitītāja rādījumi uzrāda lielāku elektroenerģijas patēriņu, nekā sasummējot visu dzīvokļu skaitītājus un koplietošanas skaitītāju.

Lai SIA “Lielvārdes Remte” nerastos zaudējumi, tika pieņemts lēmums elektroenerģijas sadali katrai mājai veikt sekojoši: starpību starp mājas kopējā elektroenerģijas skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumiem sadalīt uz dzīvokļu īpašumu skaitu, to rēķinos norādot kā koplietošanas elektrību.

Šī starpība rodas tāpēc, ka dzīvokļu elektroenerģijas skaitītāji ir zemas precizitātes un novecojuši, tie elektrības patēriņu uzskaita neprecīzi.

Tā kā dzīvokļu elektrības skaitītāji ir dzīvokļu īpašums, tad, lai neveidotos šī starpība, ieteicams dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji vienoties par visu dzīvokļu elektroenerģijas skaitītāju nomaiņu pret jauniem elektrības skaitītājiem, kurus iespējams aprīkot arī ar nolasīšanas sistēmu.

SIA “Lielvārdes Remte” piedāvā nākamā gada māju apsaimniekošanas tāmēs pozīcijā “mērķuzkrājumi” izveidot uzkrājumu elektroenerģijas skaitītāju nomaiņai.