Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Par tehniskā projekta izstrādi.

Par tehniskā projekta izstrādi.

 

SIA “Lielvārdes Remte” informē


SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA), kā Kohēzijas fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atlases mērķa (SAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” realizētajā, informē, ka sadarbībā ar SIA “Firma L4” projekta ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš ir apstiprināts Lielvārdes novada pašvaldības būvvaldē.

Projektā paredzēto kanalizācija pievadu īpašumam ir iespējams shematiski saņemt iesniedzot SIA iesniegumu ar pieprasījumu, par kanalizācijas pievada situāciju. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno īpašumtiesību apliecinošs dokuments.