Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

par ūdens skaitītāju pārbaudēm

par ūdens skaitītāju pārbaudēm

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka Jumpravas pagastā, kā arī tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk - mājas) dzīvokļu īpašumos Lielvārdē un Lēdmanē, laika periodā no š.g. 1. oktobra līdz 31. decembrim, tiks organizētas ūdens skaitītāju pārbaudes (inventarizācija), ventilācijas iekārtu pārbaude, kā arī notiks iedzīvotāju informēšana par dūmu detektoriem, kuriem ir jābūt katrā dzīvoklī no 2020. gada 1. janvāra.

 

Neskaidrību, jautājumu un ierosinājumu gadījumos lūdzam jūs vērsties SIA administrācijā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes nov. vai pa tālruni 65059010, 26443529.