Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta

12.11.2020.

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" ievaros š.g. 14. un 15. novembrī Lielvārdē, Puškina ielā un Draudzības ielā, tiks veikti būvdarbi.


19.10.2020.

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka no būvdarbu uzsākšanas, 2020.gada 10.augusta ir paveikti sekojoši darbi:

  • Kanalizācijas maģistrāles ar pievadiem izbūve Kastaņu, Zvaigžņu un Liepu ielās, kurās vēl jāveic ceļu atjaunošanas darbi;
  • Uzsākta kanalizācijas maģistrāles ar pievadiem izbūve Zaķu, Mednieku, Pumpura, Miera (līdz Meža ielai), Puškina ielās;
  • No š.g. 19. līdz 23.oktobrim notiks ceļa atjaunošana Liepu ielā posmā no Puškina līdz Stacijas ielai.

Pirms darbu uzsākšanas konkrētā ielā, vismaz nedēļu pirms tiem, tiek nosprausta trase (ar krāsu tiek atzīmētas pievadu akas, no kurām plānojas izbūvēt pievadus mājsaimniecībām) un iedzīvotāji, ar paziņojumiem pastkastītēs, tiek ielūgti uz ielas sapulci (pēc darba laika), lai informētu par paredzamajiem būvdarbiem un pievadu izbūvēm. Šajās sapulcēs iedzīvotāji var izteikt vēlmi mainīt pievada izbūves vietu, precīzi shēmā iezīmējot vēlamo vietu, kurai autoruzraudzības kārtībā tiek veiktas projekta izmaiņas.

Tāpat tiek piedāvātas iesnieguma veidlapas Tehnisko noteikumu izdošanai. Pēc šī iesnieguma saņemšanas SIA “Lielvārdes Remte” bez maksas mēneša laikā sagatavo Tehniskos noteikumus ar pievienojuma shēmu pielikumā.

Būvdarbi notiek līdz pat 4,5 m dziļumā, līdz ar to, tie tiek veikti, ievērojot visas darba drošības prasības.

Būvnieks pēc darba laika nodrošina transporta izbraukšanu līdz mājsaimniecībām, kuras atrodas būvdarbu zonā.15.09.2020.

Ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma Nr.1shēma Nr.2 - Mednieku iela, Lielvārde

18.08.2020.

Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks 

18.08.2020.

Tiek uzsākti rakšanas darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" ietvaros.

 

10.06.2020.

Tiek uzsākta projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" realizācija.

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka noslēgti šādi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" līgumi:
  • būvniecības līgums ar Personu apvienību "KO-RE";

  • būvuzraudzības līgums - ar SIA “Akorda”

Būvnieks akutalizē darba veikšanas plānu un izstrādā satiksmes organizācijas shēmu, kam sekos būvlaukuma iekārtošana un būvdarbu uzsākšana.

 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt ~ 20,7 km kanalizācijas tīklu (precīzs kopējais garums tiks noteikts pēc izbūves) Lielvārdes pilsētā, t.sk..:

  1. no jauna izbūvējamos sadzīves kanalizācijas tīklus otrā pusē dzelzceļam šādas ielās: Mednieku iela, Zaķu iela, A. Pumpura iela, Ozolu iela, Lakstīgalu iela, Liepziedu iela, Zaļā iela, Līču iela, Zvaigžņu iela, Kastaņu iela, Smilšu iela, Akmeņu iela, Lauku iela, Rembates iela, Putnu iela, Meža iela, Pļavu iela, Priežu iela, Egļu iela, Miera iela, Ķiršu iela, Ziedu iela, Nākotnes iela, Vidus iela, Puškina iela, Stacijas iela, Draudzības iela, Liepu iela, Uzvaras iela un sadzīves kanalizācijas spiedvads no esošās Avotu masīva kanalizācijas sūkņu stacijas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Mednieku ielā 24 izbūve;
  2. no jauna izbūvējamos sadzīves kanalizācijas tīklus šādās ielās: Skolas iela, Krasta iela, Burtnieku iela, Gaismas iela, Mēness iela, Lāčplēša iela, Rožu iela, Slimnīcas iela, Čiekuru iela, Cīruļu iela, Ausekļa iela un Ezeru iela.

Būvniecības līguma izpildes termiņš paredzēts 20 kalendārie mēneši no darbu uzsākšanas, tas ir, līdz 2022.gada janvārim. 

Precīzāku informācija tiks aktualizēta gan SIA “Lielvārdes Remte”, gan Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā, norādot ielu sarakstu, pa kurām tuvākajā laikā tiks veikti darbi, kā arī informēsim par satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā. 

Projekta realizācijas karte.