Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta

02.08.2023.

2023.gada 28.jūlijā projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” nodots ekspluatācijā.23.03.2023.

Personu apvienība “KO – RE”, kas sastāv no vadošā partnera Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RR Nord", reģ, Nr.40003629944, Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002, informē, ka  2023. gada 24.martā, Lauku ielā posmā no Meža līdz Uzvaras ielai, sākot no plkst. 10:00 notiks izbūvētā kanalizācijas tīkla atkārtota CCTV inspekcija. Šajā sakarā iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, jo CCTV inspekcijas veikšanas laikā tiks aizņemta ½ braucamas daļas.


30.12.2022.

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka sākot ar 2022. gada 13. decembri būvniecības procesam iestājusies tehnoloģiskā pauze. Būvniecība tiks atsākta 2023. gada pavasarī pēc labvēlīgu laikaspatākļu iestāšanos.


30.11.2022.

Sakarā ar papildus būtisku šķēršļu konstatāciju atsevišķos darbu veikšanas posmos, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” būvniecības izpildes termiņš pagarināts līdz 2022.gada 21.decembrim. Š.g. 12. decembrī tika saņemta būvnieka vēstule par tehnoloģisko pārtraukumu līdz labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās brīdim.

Līdz 2022.gada 1.novembrim būvdarbu veicējs – Personu apvienība “KO – RE”, vadošais partneris SIA “RR Nord” pabeidzis sekojošus darbus: 8 kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, kanalizācijas spiedvada no Avotu masīva līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Mednieku ielā 24 izbūvi (1080 metri), kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu un pievadu izbūvi Lielvārdes ziemeļu daļā (otrā pusē dzelzceļam) 91,34% apmērā (19794 metri) un Daugavas pusē 61,95% apmērā (1044 metri).

Sākot no 2022.gada decembra mēneša, mājsaimniecības varēs veikt pieslēgumu izbūvi centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Vēlreiz informējam par veicamajām darbībām, lai pievienotos centralizētās kanalizācijas sistēmai:

 • Pieprasīt tehniskos noteikumus: SIA “Lielvārdes Remte” mājas lapā remte.lv sadaļā “Klientiem”, sadaļā “Iesniegumu veidlapas” aizpildīt “Iesniegums par tehnisko noteikumu saņemšanu, 3.kārta”. Iesnieguma pielikumā jāpievieno īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas apliecība). Pēc dokumentācijas saņemšanas SIA “Lielvārdes Remte” izvērtēs pieslēguma iespējas un izsniegs tehniskos noteikumus ar pievienojuma shēmu, tas tiks izdarīts 20 darba dienu laikā. Par tehnisko noteikumu izsniegšanu maksa netiek piemērota.
 • Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem jāveic kanalizācijas cauruļvadu izbūve (to var veikt pašu spēkiem vai pieaicinot kvalificētus darbu veicējus). Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams pieaicināt pie atvērtas tranšejas SIA „Lielvārdes Remte” darbinieku, kurš pārbaudīs izbūvētās komunikācijas un to pieslēgumu maģistrālei. SIA „Lielvārdes Remte” sniegs atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. To var saņemt, rakstot iesniegumu, pievienojot tam Izbūvēto tīklu izpilduzmērījumu. Nepieciešamības gadījumā var tikt lūgta papildu informācija.
 • Uz mājsaimniecībā ienākošā ūdensvada jāizbūvē ūdens skaitītāja pieslēguma vieta.
 • SIA “Lielvārdes Remte” uzstādīs ūdens skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas moduli.

Jāiesniedz zemesgrāmatu apliecības kopija un jānoslēdz līgums ar SIA „Lielvārdes Remte” par pakalpojumu saņemšanu. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA ”Lielvārdes Remte” izpilddirektoru Andri Sirsniņu, tālr. 25490064, e-pasta adrese andris.sirsnins@remte.lv vai remte@remte.lv


02.09.2022.

Sākot ar 2022. gada 9. septembri projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros tiks uzsākti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi:

1.būvniecības kārta ( sarkanā grāmata) – Akmeņu ielā, Smilšu ielā un Zvaigžņu ielā.
2.būvniecības kārta ( dzeltena grāmata) – Slimnīcas ielā.16.08.2022.

Sākot no 2022.gada 16.augusta projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros ir uzsākti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Ausekļa ielas posmā no Ausekļa ielas 32 līdz Bērzu ielai, Lielvārdē.
Apbraukšanas maršruts tiek organizēts un uzturēts saskaņā ar akceptētu ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu


26.05.2022.

Būvdarbu veicējs, personu apvienība "KO-RE", vadošais partneris SIA "RR Nord" informē, ka sakarā ar centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves darbiem Rembates ielā, Lielvārdē, no 30.maija līdz 20.jūnijam tiks slēgta satiksme posmā no A.Pumpura līdz Uzvaras ielai. Apbraukšanas maršruts tiek organizēts un uzturēts saskaņā ar akceptētu ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu.


18.05.2022.

Sākot no 2022.gada 23.maija projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Lielvārdē, Daugavas pusē – Slimnīcas ielas posms, Cīruļu ielas posms, Ezeru ielas posms, Ausekļa ielas posms no Raiņas ielas līdz Daugavai, Mēness ielas posms no Lāčplēša ielas līdz Smilgu ielai un Rožu iela; Skolas iela, Krasta iela, Burtnieku iela, Gaismas ielas posms, Čiekuru ielas posms.

 

Būvdarbu veicējs, personu apvienība "KO-RE", vadošais partneris SIA "RR Nord" pirms darbu uzsākšanas apziņos katras būvdarbu zonā iesaistītās ielas mājsaimniecības un norādīs konkrētu laiku, kad katrā ielā tiks uzsākti un pabeigti būvdarbi, lai šajā periodā iedzīvotāji varētu rēķināties ar apgrūtinātu autotransporta piekļuvi pie mājsaimniecībām.

 

Satiksmes organizācijas shēmas - Slimnīcas iela, Ausekļa iela, Ezeru iela, Čiekuru iela.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
03.05.2022.

Informējam, ka 2022.gada 04.maijā, sakarā ar ražošanas nepieciešamību tiks veikti būvdarbi sekojošās ielās Lielvārdē:

 1. Rembates ielā ( apakšuzņēmējs SIA “Talsu Bio-Enerģia”).
 2. Lakstīgalu ielā ( apakšuzņēmējs SIA “Wesemann”).
 3. Zvaigžņu ielā ( apakšuzņēmējs SIA “Wesemann”).
 4. Nākotnes ielā ( apakšuzņēmējs SIA “ AJOR”).
 5. Zaļā ielā ( apakšuzņēmējs SIA “Lūsis L”)

13.04.2022.

Pojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” (sadzīves kanalizācijas izbūve) atbildīgā persona, kuram var sniegt informāciju un pretenzijas par ielu segumu kvalitāti: SIA “RR Nord” būvdarbu vadītājs Staņislavs Jurjevs, tālrunis 20175333.08.04.2022.

Šā gada 8. aprīlī tiks uzsākta ceļu seguma sakārtošanas posmos, kuras konstatēts kritiskais stāvoklis:

 1. Meža iela, posms no Stacijas ielas līdz Rembates ielai. Krustojums Rembates iela - Meža iela, virzienā uz baznīcu.
 2. Nākotnes iela.
 3. Pļavu iela.
 4. Liepu iela / Liepu ielas - Uzvaras ielas krustojums.
 5. Lauku ielas - Uzvaras ielas krustojums.
 6. Lauku ielas iesēdumi māju pievadu vietās.


04.04.2022.

No 2022.gada 11.aprīļa līdz 17.jūnijam plānojas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Zaļā ielā, Lielvārdē. Satiksmes organizācija tiks nodrošināta pēc klāt pievienotās shēmas.


30.03.2022.

Atjaunots būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.


04.02.2022.

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem laika apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, līdz š.g. 1. martam tiks pārtraukti būvdarbi visā objektā.


14.01.2022.

Atjaunots būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.10.01.2022.

Lielvārdē turpinās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu sakārtošana
03.11.2021.

Informācija par veiktajiem asfaltēšanas darbiem projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros.

 

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros, Lielvārdes pilsētas Draudzības ielā un Pumpura ielas posmā no Lakstīgalu ielas līdz Zaļajai ielai, ir pabeigti kanalizācijas sistēmu izbūves darbi un šobrīd veikti asfalta apakškārtas ieklāšanas darbi. Asfalta virskārtas uzklāšana paredzēta 2022.gadā, kad arī minēto ielu posmos tiks likvidēti ielu malu apaugumi.13.09.2021.

Ceļu satiksmes organizācijas organizācijas shēma 3.kārtas kanalizācijas izbūves darbiem Rembates ielā posmā no Putnu līdz Meža ielai.


09.09.2021.

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka š.g. septembrī ir plānoti šādi ceļu atjaunošanas darbi:
 • A. Pumpura iela (no Zaļās ielās līdz Lakstīgalu ielai)  - laikā posmā no š.g. 11. līdz 15. septembrim tiks veikta ceļa šķembošana;
 • Liepu iela (no Stacijas ielas līdz Puškina ielai) - laikā posmā no š.g. 13. līdz 20. septembrim tiks atjaunota ceļa virskārta;
 • Miera iela - līdz 30. septembrim tiks veikta ceļa labiekārtoša;
 • Draudzības iela - laikā posmā no š.g. 20. līdz 30. septembrim tiks atjaunota ceļa virskārta.


12.08.2021.

Ceļu satiksmes organizācijas shēma Nr.1 - Rembates iela / Lauku iela, Lielvārde; shēma Nr. 2 - Rembates iela / Uzvaras iela, Lielvārde.

11.08.2021.

Atjaunots būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.


07.06.2021.

Tiek uzsākti kanalizācijas izbūves darbi Lielvārdē, Andreja Pumpura ielā no Lakstīgalas ielas līdz Rembates ielai. Darbus veic SIA "Wesemann". Paralēli tiek veikti darbi Meža un Lauku ielās.


12.04.2021.

Ceļu satiksmes organizācijas shēma Nr. 1 - Ķirsu iela, Lielvārde; shēma Nr. 2 - Putnu iela, Lielvārde.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” ietvaros izstrādātas satiksmes organizācijas shēmas Ķiršu (darbi no 22.aprīļa. līdz 7.jūlijam) un Putnu ielai – posms starp Rembates un Ķiršu ielu (darbi no 19.aprīļa līdz 24.maijam) , būvniecības laikā lūdzam ievērot uzstādītās ceļa zīmes.


04.02.2021.

Personu apvienība "KO-RE" informē, ka sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem laika apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus, atbilstoši būvadrbu tehnoloģijai, sākot no š.g. 8. februāra līdz 1. martam tiks pārtraukti būvdarbi visā objektā.


27.01.2021.

Ceļu satiksmes organizācijas shēma Nr. 1 - Ozolu iela, Lielvārde, shēma Nr. 2 - Miera iela, Lielvārde, shēma Nr. 3 - Putnu iela, Lielvārde.


17.12.2020.


Ceļu satiksmes organizācijas shēma Nr. 1 - Meža iela, Lielvārde, shēma Nr.2 - Ozolu iela, Lielvārde.


26.11.2020.

SIA "Lielvārde Remte" informē, ka kopš projekta uzsākšanas ir izbūvēti 3117.76 m kanalizācijas tīklu (2674.15 m kanalizācijas tīkli, 437.61 m pievadu izbūve pie zemes gabaliem) Lielvārdē, A.Pumpura ielā, Kastaņu ielā, Liepu ielā, Mednieku ielā, Miera ielā, Puškina ielā, Zaķu ielā un Zvaigžņu ielā.


12.11.2020.

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" ievaros š.g. 14. un 15. novembrī Lielvārdē, Puškina ielā un Draudzības ielā, tiks veikti būvdarbi.


19.10.2020.

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka no būvdarbu uzsākšanas, 2020.gada 10.augusta ir paveikti sekojoši darbi:

 • Kanalizācijas maģistrāles ar pievadiem izbūve Kastaņu, Zvaigžņu un Liepu ielās, kurās vēl jāveic ceļu atjaunošanas darbi;
 • Uzsākta kanalizācijas maģistrāles ar pievadiem izbūve Zaķu, Mednieku, Pumpura, Miera (līdz Meža ielai), Puškina ielās;
 • No š.g. 19. līdz 23.oktobrim notiks ceļa atjaunošana Liepu ielā posmā no Puškina līdz Stacijas ielai.

Pirms darbu uzsākšanas konkrētā ielā, vismaz nedēļu pirms tiem, tiek nosprausta trase (ar krāsu tiek atzīmētas pievadu akas, no kurām plānojas izbūvēt pievadus mājsaimniecībām) un iedzīvotāji, ar paziņojumiem pastkastītēs, tiek ielūgti uz ielas sapulci (pēc darba laika), lai informētu par paredzamajiem būvdarbiem un pievadu izbūvēm. Šajās sapulcēs iedzīvotāji var izteikt vēlmi mainīt pievada izbūves vietu, precīzi shēmā iezīmējot vēlamo vietu, kurai autoruzraudzības kārtībā tiek veiktas projekta izmaiņas.

Tāpat tiek piedāvātas iesnieguma veidlapas Tehnisko noteikumu izdošanai. Pēc šī iesnieguma saņemšanas SIA “Lielvārdes Remte” bez maksas mēneša laikā sagatavo Tehniskos noteikumus ar pievienojuma shēmu pielikumā.

Būvdarbi notiek līdz pat 4,5 m dziļumā, līdz ar to, tie tiek veikti, ievērojot visas darba drošības prasības.

Būvnieks pēc darba laika nodrošina transporta izbraukšanu līdz mājsaimniecībām, kuras atrodas būvdarbu zonā.15.09.2020.

Ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma Nr.1shēma Nr.2 - Mednieku iela, Lielvārde

18.08.2020.

Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks 

18.08.2020.

Tiek uzsākti rakšanas darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" ietvaros.

 

10.06.2020.

Tiek uzsākta projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" realizācija.

SIA "Lielvārdes Remte" informē, ka noslēgti šādi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta" līgumi:
 • būvniecības līgums ar Personu apvienību "KO-RE";

 • būvuzraudzības līgums - ar SIA “Akorda”

Būvnieks akutalizē darba veikšanas plānu un izstrādā satiksmes organizācijas shēmu, kam sekos būvlaukuma iekārtošana un būvdarbu uzsākšana.

 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt ~ 20,7 km kanalizācijas tīklu (precīzs kopējais garums tiks noteikts pēc izbūves) Lielvārdes pilsētā, t.sk..:

 1. no jauna izbūvējamos sadzīves kanalizācijas tīklus otrā pusē dzelzceļam šādas ielās: Mednieku iela, Zaķu iela, A. Pumpura iela, Ozolu iela, Lakstīgalu iela, Liepziedu iela, Zaļā iela, Līču iela, Zvaigžņu iela, Kastaņu iela, Smilšu iela, Akmeņu iela, Lauku iela, Rembates iela, Putnu iela, Meža iela, Pļavu iela, Priežu iela, Egļu iela, Miera iela, Ķiršu iela, Ziedu iela, Nākotnes iela, Vidus iela, Puškina iela, Stacijas iela, Draudzības iela, Liepu iela, Uzvaras iela un sadzīves kanalizācijas spiedvads no esošās Avotu masīva kanalizācijas sūkņu stacijas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Mednieku ielā 24 izbūve;
 2. no jauna izbūvējamos sadzīves kanalizācijas tīklus šādās ielās: Skolas iela, Krasta iela, Burtnieku iela, Gaismas iela, Mēness iela, Lāčplēša iela, Rožu iela, Slimnīcas iela, Čiekuru iela, Cīruļu iela, Ausekļa iela un Ezeru iela.

Būvniecības līguma izpildes termiņš paredzēts 20 kalendārie mēneši no darbu uzsākšanas, tas ir, līdz 2022.gada janvārim. 

Precīzāku informācija tiks aktualizēta gan SIA “Lielvārdes Remte”, gan Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā, norādot ielu sarakstu, pa kurām tuvākajā laikā tiks veikti darbi, kā arī informēsim par satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā. 

19.05.2020.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

 • SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 reģ .Nr.: 47403003224, tālr.: 65059010, 20223935, e-pasts: remte@remte.lv.
 • Iepirkums Id.Nr. LR 2019/7 AK KF,
 • “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta”,
 • Būvdarbu līgums,
 • CPV kods 45230000-8, 45232400-6 (papildu CPV kods 71000000-8),
 • Līguma slēgšanas datums 18.05.2020.
 • Līgums ar Personu apvienību “KO-RE”, kas sastāv no vadošā partnera SIA “Riga rent”, reģ.Nr.40003629944, Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002 un partnera Nr.1 SIA “Koger vide”, reģ.Nr.40003884717, Bāriņu iela 10, Rīga, LV-1002,
 • Kopējā līgumcena bez.PVN 5 485 881,09 EUR,
 • projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta” tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda19.05.2020.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.

 • SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 reģ .Nr.: 47403003224, tālr.: 65059010, 20223935, e-pasts: remte@remte.lv.
 • Iepirkums Id.Nr. LR 2019/11 AK KF,
 • Būvuzraudzība projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta”,
 • Pakalpojumu līgums,
 • CPV kods 71247000-1,
 • Līguma slēgšanas datums 14.05.2020.
 • Līgums ar SIA “Akorda”, reģ.Nr.40003686472, Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021,
 • Kopējā līgumcena bez.PVN 99 560,00 EUR,
 • projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta” tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fondaProjekta realizācijas karte.