SPS IUB vadlīnijas


Izsludināšanas datums Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums Iepirkuma dokumenti Pieteikšanās termiņš
16.05.2024 ID Nr. LR 2024/6

Kurināmās šķeldas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Preses relīze 

06.06.2024 plkst. 10:00
29.04.2024 ID Nr. LR 2024/5

Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Preses relīze
Rezultāti
28.05.2024.
plkst. 10:00
23.05.2023. ID Nr. LR 2023/3

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Kurināmās šķeldas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

 Informācija 20.06.2023.,
plkst.10:00
18.05.2023. ID Nr. LR 2023/2

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

Informācija
Preses relīze
08.06.2023.,
plkst.10:00
21.06.2022. ID Nr. LR 2022/3

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Kurināmās šķeldas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

 Informācija
Rezultāti
Līgums
 15.07.2022.,
plkst.10:00
17.06.2022. ID Nr. LR 2022/2

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

 Informācija
Rezultāti
 13.07.2022., plkst.10:00
08.06.2021. ID Nr. LR 2021/5 AK

„Ūdensvada izbūve Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai Nr.23, Lielvārdē” izmaiņas

NOLIKUMS
Dokumentācija
09.07.2021.,
plkst. 10:00
08.06.2021. ID Nr. LR 2021/4 AK

Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Informācija
NOLIKUMS
Preses relīze
01.07.2021.,
plkst. 10:00
04.06.2021. ID. Nr. LR 2021/3 AK

Kurināmās šķeldas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Informācija
NOLIKUMS
Ziņojums
Līgums
28.06.2021.
plkst. 10:00
27.08.2020. ID. Nr. LR 2020/6 AK

Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Informācija
NOLIKUMS
 
 Preses relīze
LĪGUMS
 17.09.2020.
plkst. 10:00
20.05.2020. ID. Nr. LR 2020/3 AK

Kurināmās šķeldas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Informācija
NOLIKUMS
ZIŅOJUMS
LĪGUMS
10.06.2020.
plkst. 10:00
24.04.2020. ID. Nr. LR 2020/2 AK

Degvielas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

NOLIKUMS
Informācija
24.04.2020. Jautājums un atbilde
Precizēts NOLIKUMS
ZIŅOJUMS
Protokols
LĪGUMS
 12.05.2020.
plkst. 10:00
 28.08.2019.  ID. Nr. LR 2019/11 AK KF Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta"Informācija 
NOLIKUMS
27.09.2019. Jautājums un atbilde
 30.09.2019.
plkst. 10:00
 02.08.2019.  ID. Nr. LR 2019/9 AK Katlu mājas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā   Informācija
NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
27.08.2019. Jautājums un atbilde Nr.1. 
ZIŅOJUMS
 05.09.2019.
plkst. 10:00
31.07.2019. ID. Nr. LR 2019/10 AK Dabasgāzes katlu mājas izbūve Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Lielvārdes novadā Informācija
NOLIKUMS
PIELIKUMS Nr. 1
PIELIKUMS Nr. 2
23.08.2019. Jautājums un atbilde
ZIŅOJUMS
02.09.2019.
plkst. 10:00
 29.07.2019. ID. Nr. LR 2019/8 AK KF 

Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta"

 

Informācija
NOLIKUMS
ZIŅOJUMS

 

30.08.2019.
plkst. 10:00
 26.07.2019.  LR 2019/7 AK KF

Būvniecība projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta”

 Informācija

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA
PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA
06.08.2019. Jautājums un atbilde Nr.1 
15.08.2019. Jautājums un atbilde Nr.2
NOLIKUMS ar grozījumiem
C8 pielikums ar grozījumiem
26.08.2019. Jautājums un atbilde Nr.3 
27.08.2019. Jautājums un atbilde Nr.4 
NOLIKUMS ar grozījumiem
C8 pielikums ar grozījumiem
05.09.2019. Jautājums un atbilde Nr. 5
06.09.2019. Jautājums un atbilde Nr.6

 10.09.2019. plkst.10:00
13.05.2019. ID. Nr. LR 2019/4 AK Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai  Informācija
NOLIKUMS
ZIŅOJUMS
05.06.2019.
plkst.10:00
22.03.2019. ID. Nr. LR 2019/2 AK Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai Informācija

NOLIKUMS
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
09.04.2019. Jautājums un atbilde Nr.1
10.04.2019. Jautājums un atbilde Nr.2
NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM
1.pielikums
2.pielikums
6.pielikums
9.pielikums
PAPILDINFORMĀCIJA Nr.1
NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM
PAPILDINFORMĀCIJA NR.2
Pielikumi
ZIŅOJUMS

 08.05.2019.
plkst.10:0020.05.2019.
plkst.10:00
14.03.2019. ID. Nr. LR 2019/2 AK Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai Informācija
 NOLIKUMS
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU
25.04.2019.
plkst.10:00
 23.11.2018. LR 2018/8 AK KF 

Būvniecība projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta”

Informācija
IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA
PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA
ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKUMU

 
27.12.2018. plkst. 10:00 
08.10.2018.   LR 2018/6 AK KF

Būvniecība projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta”

 
 Informācija

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA
PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA
Pasūtītāja precizējumi Nr.1,  Nr.2
BŪVDARBI UN PROJEKTI
NOLIKUMS ar precizējumiem
SKAIDROJOŠĀ INFORMĀCIJA 
30.10.2018. Jautājums un atbilde Nr.1tāmes
02.11.2018. NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM
02.11.2018. PAZIŅOJUMS
05.11.2018. Jautājums un atbilde Nr.2
05.11.2018. Jautājums un atbilde Nr.3
05.11.2018. NOLIKUMS ar precizējumiem
05.11.2018. UKT precizētās specifikācijas
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU

08.11.2018.
plkst. 10:00 23.11.2018.
plkst. 10:00
10.07.2018.  ID. Nr. LR 2018/3 AK

Kokskaidu granulu piegāde katlu mājai „Āres” Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā

Informācija
NOLIKUMS
Jautājuma un atbilde Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ar precizējumiem

Jautājums un atbilde Nr.2
ZIŅOJUMS
 01.08.2018.
plkst. 10:00 
10.05.2018. LR 2018/1 AK KF

Būvniecība projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta”

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU
 

 08.06.2018. PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANU

20.06.2018.
plkst. 10:00 
26.09.2017. ID. Nr. LR 2017/7 AK

Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija

ZIŅOJUMS