Jaunumi

02.07.2020. SIA "Lielvārdes Remte" izsludina iepirkuma procedūru

02.07.2020. SIA "Lielvārdes Remte" izsludina iepirkuma procedūru

„Jumta seguma nomaiņas darbi Edgara Kauliņa alejā 10, Lielvārdē”Nr. LR 2020/4 CA9

 SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. Nr. 47403003224, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV – 5070, 2020. gada 2. jūlijā izsludina iepirkuma procedūru “Jumta seguma nomaiņas darbi Edgara Kauliņa alejā 10, Lielvārdē” ID. Nr. LR 2020/4 CA9.

Iepirkuma priekšmets ir veikt jumta seguma nomaiņas darbus daudzdzīvokļu ēkā Edgara Kauliņa alejā 10, Lielvārdē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Nolikuma prasībām.

Nolikumu iespējams saņemt Elektroniskajā iepirkumu sistēmā EIS (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41394).

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 15. jūlijam plkst. 10:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2020. gada 15. jūlijā, plkst.10:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.