Jaunumi

22.12.2020. avārijas dēļ pārtraukta siltumenerģijas piegāde Jumpravā

Avārijas dēļ ir pārtraukta siltumenerģijas piegāde katlu mājā Lomaņi, Jumpravā, Jumpravas pag. Šobrīd notiek avārijas likvidēšanas darbi. Siltumapgāde tiks atjaunota tuvākajā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.