Jaunumi

26.11.2020. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta

26.11.2020. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka 2020. gada 10. augustā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III. kārta” (turpmāk – projekts) realizācija. Projekta ietvaros plānots izbūvēt ~ 20.7 km kanalizācijas tīklu Lielvārdes pilsētā. Kopš projekta uzsākšanas ir izbūvēti 3117.76 m kanalizācijas tīklu (2674.15 m kanalizācijas tīkli, 437.61 m pievadu izbūve pie zemes gabaliem) Lielvārdē, A.Pumpura ielā, Kastaņu ielā, Liepu ielā, Mednieku ielā, Miera ielā, Puškina ielā, Zaķu ielā un Zvaigžņu ielā.

Pieteikties kanalizācijas pieslēgumam ir iespējams, iesniedzot iesniegumu par tehnisko noteikumu saņemšanu SIA “Lielvārdes Remte”. Centralizēto kanalizāciju lietot būs iespējams pēc projekta nodošanas ekspluatācijā, prognozējoši 2022. gada otrajā pusē.

Būvniecības darbi Mednieku ielā, Lielvārdē 

Būvniecības darbi A.Pumpura ielā, Lielvārdē

Būvniecības darbi Liepu ielā, LielvārdēBūvniecības darbi Puškina ielā, LielvārdēBūvniecības darbi Miera ielā, Lielvārdē