Jaunumi

Avotu ielā 1, Lielvārdē, š.g. februārī veikti remontdarbi

Avotu ielā 1, Lielvārdē, š.g. februārī veikti remontdarbi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi un metinātāji, pamatojoties uz vizuālo un tehnisko apsekošana laikā konstatēto izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru tehnisko stāvokli, 2021. gada 2.-5. februārī, Avotu ielā 1, Lielvārdē, veica 42 avārijas stāvoklī esošo izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru nomaiņu aukstā un karstā ūdens stāvvadiem.

Fotofiksācija pēc darbu izpildes 05.02.2021., Avotu iela 1, Lielvārde, noslēgarmatūras un izlaidējarmatūras nomaiņa.