Jaunumi

Avotu ielā 10, Lielvārdē, š.g. janvārī veikti remontdarbi

Avotu ielā 10, Lielvārdē, š.g. janvārī veikti remontdarbi

Avotu ielā 10, Lielvārdē, 2021.gada janvārī, SIA “LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi un metinātāji veica avārijas stāvoklī esošo aukstā un karstā ūdens stāvvadu izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru nomaiņu. Šo darbu apmaksa tika veikta no mājas dzīvokļu īpašnieku veiktajiem avansa maksājumiem ārpuskārtas remontdarbu uzkrājumam un daļēji no uzkrātajiem pārvaldīšanas maksas neizlietotās daļas līdzekļiem.

Fotofiksācija 27.01.2021.- pēc darbu veikšanas.