Jaunumi

Daudz laimes 30 gadu jubilejā – “REMTE”!!!

Daudz laimes 30 gadu jubilejā – “REMTE”!!!

Daudz laimes 30 gadu jubilejā – “REMTE”!!!

 

“REMTE”, tā ikdienā visi mēs Lielvārdieši, Lēdmanieši un Jumpravieši saucam pašvaldībai piederošo uzņēmumu SIA “LIELVĀRDES REMTE”, kas pēdējos, nu jau trīs gadu desmitus, rūpējas par lielāko daļu Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas iedzīvotāju labsajūtu. Rūpējas, lai ikdienā saviem klientiem nodrošinātu ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus, ražotu un piegādātu siltumenerģiju daudzīvokļu mājām, veiktu daudzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tāpat pēdējos piecus gadus uzņēmums rūpējas par Lielvārdes pilsētas teritorijas uzkopšanu, labiekārtošanu un kapu saimniecību.

 

Jā, SIA “LIELVĀRDES REMTE” ir apaļa jubileja, dibināta tālajā 1992.gada 21.decembrī, tā svin savas darbības 30 gadus. Uzņēmums tā pirmsākumos Lielvārdes iedzīvotājiem bija zināms kā pašvaldības uzņēmums “REMTE”. Līdz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai 1990.gada 4.maijā un vēl pāris gadus vēlāk, Lielvārdes komunālā un daudzdzīvokļu māju saimniecība bija sadrumstalota. Sabrūkot padomju varas režīmam, kam sekoja tā laika valsts uzņēmumu privatizācija, kolhozu likvidēšana un padomju armijas izvešana no Latvijas, t.sk. no Lielvārdes Avotu ielas masīva, valsts kā vienīgo risinājumu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai paredzēja šo svarīgo funkciju nodošanu vietējām pašvaldībām.

 

Laika gaitā dažādu ekonomisko apstākļu un administratīvi teritoriālo reformu rezultātā, SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbība paplašinājās no sākotnējās pakalpojumu sniegšanas Lielvārdes pilsētas centra rajonā, līdz šobrīd visā Lielvārdes pilsētas teritorijā, Kaibalas un Dzelmju ciemos, Lēdmanes un Jumpravas pagastos.

 

Savas darbības laikā SIA “LIELVĀRDES REMTE” būtisks izaicinājums un vienlaicīgi vērtīga pieredze ir bijis vairāku komunālos pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu pārņemšana, 2004.gadā pārņemta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “KS LIEPA”, 2002.gadā Lēdmanes pagasta pašvaldības uzņēmums ”LS NAMS” un 2019.gadā “Jumpravas pašvaldības aģentūra”. Šiem uzņēmumiem nonākot finanšu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas grūtībās, to pienākumus pašvaldība uzticēja SIA “LIELVĀRDES REMTE”.

 

Veicot ievērojamus SIA “LIELVĀRDES REMTE”, pašvaldības un Eiropas Savienības finanšu ieguldījumus ir rekonstruētas Lielvārdes Edgara Kauliņa alejas, Spīdolas un Avotu ielas masīvu, Lēdmanes un Jumpravas pagastu katlu mājas.

 

Lai uzlabotu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī vides prasības, uzņēmums ir realizējis vairākus Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansētus projektus ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarēs. Realizēto projektu ietvaros rekonstruēti vai no jauna izbūvēti vairāki desmiti kilometru gari ūdens un kanalizācijas tīkli Lielvārdes pilsētā, rekonstruētas Lēdmanes kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Lielvārdes Avotu ielas masīva un Dzelmju ciema ūdens atdzelžošanas stacijas. Tāpat veikta siltumtrašu rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas Edgara Kauliņa alejas rajonā un Lēdmanes ciemā, nomainot savu laiku nokalpojošās siltumtrases, tādējādi samazinot siltumzudumus. Arī 2020.gadā uzsāktā ūdenssaimniecības projekta realizācijai jau drīzumā gaidāms rezultāts – Lielvārdes pilsētas daļā pāri dzelzceļam no jauna tiks izbūvēti vairāk kā divdesmit kilometru kanalizācijas tīklu un vairāki kilometri jaunu ūdensvadu.

 

Ikdienā noris nemitīgs darbs, kuru mūsu klienti ikdienas steigā varbūt nemaz nemana – ūdens ieguves vietas, ūdenstorņi, ūdens attīrīšanas/atdzelžošanas stacijas, ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kā arī siltumenerģiju ražošanas katlu mājas, tas viss prasa ikdienas uzraudzību, apkopi, regulārus remontus, uzlabošanu un attīstību. Paldies uzņēmuma vīriem – neredzamās darba frontes darba darītājiem.

 

Kā redzamākie protams ir mūsu sētnieki un pilsētas teritorijas uzkopšanas nodaļas darbinieki, kuru darbu pamana visi, bet ne visi spēj to novērtēt. Darbinieki, kuru darbs sākas agrās rīta stundās un tiek veikts arī brīvdienās, lai nodrošinātu tīrību gan daudzdzīvokļu mājās, gan pilsētā. Paldies uzņēmuma darbiniekiem, kuri nodrošina sakoptāku vidi. Tīrs ir tur, kur nevis kopj, bet tur kur nemēslo!

 

Visu kopā satur un darbus organizē uzņēmuma vadība un administrācijas darbinieki – iesniegumi, vēstules, pavadzīmes, aprēķini, rēķini, iepirkumi, projekti, līgumi, parādi, budžeti, tāmes, darbu plāni, atskaites, sapulces, māju lietas u.c. svarīgi dokumenti un procedūras bez kurām ikdienā neiztikt. Paldies par nenogurstošo darbošanos birokrātijas līkločos un komunikācijas nodrošināšanu gan ar klientiem, gan valsts un pašvaldības iestādēm.

 

Uzņēmums savā vēsturē nemitīgi ir saskāries ar jauniem izaicinājumiem, gan attīstoties un paplašinoties, gan pārņemot citu uzņēmumu saimniecību. Arī šobrīd, kad daudzi uzņēmumi Latvijas mērogā nevar lepoties ar 30.gadu jubileju, visi esam saskārušies ar nebijušiem izaicinājumiem energoresursu cenu un pieejamības jautājumos. Šobrīd ikdienā tiek meklēti dažādi risinājumi kurināmā nodrošināšanai, lai tā iegāde būtu pēc iespējas lētāka, tāpat veicot kurināmā veidu nomaiņu, tiek noteikta virzība uz lētāku kurināmā veidu.

 

Paldies visiem, kuri spēj saskatīt mūsu paveiktos darbus, paldies klientiem, pašvaldībai un tās vadībai, kā arī visiem mūsu sadarbības partneriem.

 

Paldies visiem bijušajiem un esošajiem SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbiniekiem!!!

 

Ar cieņu

Jūsu SIA “LIELVĀRDES REMTE”