Jaunumi

Dzelmēs veikta ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu nomaiņa.

Dzelmēs veikta ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtu nomaiņa.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” 2019.gada 1.septembrī, uzsākot ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Dzelmēs, Jumpravas pag., konstatēja būtiskas problēmas dzeramā ūdens sagatavošanā un piegādē. Tāpat no klientiem Dzelmēs ik dienas tika saņemtas daudzas sūdzības par pakalpojumu kvalitāti.

Ņemot vērā situāciju, tika pieņemts lēmums veikt ārkārtas remontdarbus Jumpravas pagasta Dzelmju ciema atdzelžošanas stacijā, kā rezultātā 2019.gada oktobrī veikta veco iekārtu pilnīga demontāža, atdzelžošanas stacijas grīdas siltinājuma un seguma nomaiņa, jaunas atdzelžošanas iekārtas, aeratora un filtru iekārtas uzstādīšana, kā arī pievadceļa izbūve līdz atdzelžošanas stacijai.

 

Pirms remontdarbiem

 

 

Pēc remontdarbiem