Jaunumi

Ekspluatācijā Lielvārdē nodoti jauni ūdensvadi

Ekspluatācijā Lielvārdē nodoti jauni ūdensvadi

EKSPLUATĀCIJĀ LIELVĀRDĒ NODOTI JAUNI ŪDENSVADI!
 
• Uzvaras iela – posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai Nr.23, Lielvārdē.
• Rembates iela – posmā no Stacijas ielas līdz Uzvaras ielai, Lielvārdē.
• Meža iela – posmā no Stacijas ielas līdz Lauku ielai, Lielvārdē.
Izbūvējot jaunos ūdensvadus ir veikta arī izvadu izbūve pie katra īpašuma, lai nākotnē privātmāju īpašniekiem būtu vieglāk veikt pieslēgšanās darbus. Kopējais jauno ūdensvadu garums – 3864 m.

Projektu finansēja:
Ogres novada pašvaldība – 620000.00 EUR (Meža un Rembates ielas).
SIA “LIELVĀRDES REMTE” –180598.00 EUR (Uzvaras iela).
Aicinām pieslēgties SIA “LIELVĀRDES REMTE” izbūvētajiem ūdensvadiem un lietot kvalitatīvu ūdeni. Ūdens tiek iegūts no artēziskajiem urbumiem Avotu ielā 17, Lielvārdē, Ogres nov., kur tiek attīrīts uzņēmumam piederošajā atdzelžošanas stacijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. Kvalitātes nodrošināšanai, atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātam ūdensvada dezinfekcijas un analīžu plānam, tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings.

Kā pieslēgties jaunizbūvētajiem ūdensvadiem un lietot pakalpojumu:
• Jums jāsaņem SIA “LIELVĀRDES REMTE” izsniegti tehniskie noteikumi (iesniegumu veidlapas - https://www.remte.lv/lv/klientiem/iesniegumu-veidlapas/ ). Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bez maksas.
• Atbilstoši SIA “LIELVĀRDES REMTE” tehniskajiem noteikumiem klientam jāizbūvē ūdensvada pievads no maģistrāles līdz mājai un jāizbūvē ūdensskaitītāja mezgls. Finansē klients.
• SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbinieki veiks ūdensvada izbūves pārbaudi (atbilstība tehniskajiem noteikumiem), veiks ūdens skaitītāja, attālinātās datu nolasīšanas moduļa uzstādīšanu un noplombēšanu. Bez maksas.
• Pakalpojuma līguma noslēgšana - SIA “LIELVĀRDES REMTE” klientam jāiesniedz īpašuma zemesgrāmatu apliecības kopija. SIA “LIELVĀRDES REMTE” sagatavo un ar klientu noslēdz pakalpojuma līgumu (parakstīšana gan klātienē, gan elektroniski). Bez maksas.
• Klients var sekot līdzi pakalpojuma patēriņam, saņemt rēķinus u.c. informāciju, kā arī sazināties ar SIA “LIELVĀRDES REMTE” klientu pašapkalpošanās portālā (reģistrācija pēc līguma noslēgšanas). Bez maksas.
 
SIA “LIELVĀRDES REMTE” pateicas visām ūdensvadu izbūves projektā iesaistītajām personām, Ogres novada pašvaldībai par finansējumu un atbalstu projekta realizācijā.

Ar cieņu
Jūsu SIA “LIELVĀRDES REMTE”