Jaunumi

Informācija iedzīvotājiem par ūdens skaitītāju inventarizācijas norises kārtību

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk - SIA) laika periodā no š.g. 13.novembra līdz 30.decembrim, tās pārvaldīšanā (apsaimniekošanā) esošajās dzīvojamajās mājās visos dzīvokļu īpašumos veiks ūdens skaitītāju rādījumu (aukstā un siltā) inventarizāciju.

Ņemot vērā drošības pasākumus saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, inventarizācijas norises kārtība:

  1. Whatsapp saziņa pa tālruni +371 26338157 vai e-pasta adresi remte@remte.lv, iesūtot klienta Nr., skaitītāja numura un rādījuma attēlu(-s);
  2. Ja netiks saņemta dzīvokļa īpašnieka iesūtīta informācija par skaitītāju rādījumiem, vai Jums nav iespējas saziņai telefona aplikācijā Whatsapp, SIA atbildīgie darbinieki veiks telefonisku saziņu.

Inventarizācijas grafiks:

Dzīvojamās mājas adrese

Laika periods, kurā tiks pieņemta informācija (punkts Nr.1)

Laika periods, kurā tiks veikti zvani (punkts Nr.2)

Lielvārde, Ausekļa iela 17

13.11.2020.-18.11.2020.

19.11.2020.-21.11.2020.

Lielvārde, Raiņa iela 7a

Lielvārde, Raiņa iela 9

Lielvārde, Raiņa iela 11

Lielvārde, Liepu iela 23

Lielvārde, E.Kauliņa aleja 8

Lielvārde, E.Kauliņa aleja 10

Lielvārde, E.Kauliņa aleja 15

Lielvārde, E.Kauliņa aleja 17

Lielvārde, E.Kauliņa aleja 19

Lēdmane, Avoti

Lēdmane, Bērzi

Lielvārde, Spīdolas iela 4

14.12.2020.-20.12.2020.

21.12.2020.-23.12.2020.

Lielvārde, Spīdolas iela 7

Lielvārde, Spīdolas iela 11

Lielvārde, Spīdolas iela 13

Lielvārde, Spīdolas iela 15

Lielvārde, Spīdolas iela 17

Lielvārde, Spīdolas iela 19

Lielvārde, Avotu iela 1

Lielvārde, Avotu iela 3

Lielvārde, Avotu iela 4

Lielvārde, Avotu iela 5

Lielvārde, Avotu iela 6

Lielvārde, Avotu iela 10

Lielvārde, Avotu iela 14

 

Aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem, jo iegūtā informācija ļaus precizēt ūdens starpības (pozitīvās/negatīvās).

Ar cieņu, Jūsu SIA “LIELVĀRDES REMTE”