Jaunumi

Informācija iedzīvotājiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3.kārta” ietvaros

Informācija iedzīvotājiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3.kārta” ietvaros

Cienījamie Lielvārdes iedzīvotāji!

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA “Lielvārdes Remte” ir noslēgusi līgumu ar būvniecības uzņēmumu PA “KO-RE”, vadošais partneris SIA “Riga rent” par būvdarbu veikšanu Būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 3.kārta”.

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta  sadzīves kanalizācijas tīklu, ieskaitot māju pievadu izbūvi ielu sarkano līniju robežas.

Līguma realizācija termiņš: 20 mēneši

Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš: 2020. gada jūlijs /augusts.

Būvdarbu laikā satiksme būs daļēji ierobežota un uz laiku slēgta. Lūdzam Jūs ievērot visas ceļa zīmes, brīdinājumus un norādes.

Rūpējoties par iedzīvotāju, īpaši bērnu drošību, lūdzam bez vajadzības netuvoties būvlaukuma teritorijai, kā arī informējam, ka atrasties būvobjekta teritorijā bez būvniecības uzņēmuma pārstāvja pavadības ir aizliegts!

Lai precizētu jautājumus, kas saistīti ar būvniecību, aicinām darba laikā sazināties ar SIA “Riga rent” darbu vadītāju Eduards Majorovs (29768631) vai Eduardu Buriju (28811001).

Jau iepriekš atvainojamies par Jums sagādātajām neērtībām. Būsim pateicīgi par savstarpējo izpratni būvdarbu laikā.

 

Nekustamā īpašuma īpašniek!

PA “KO-RE” izbūvēs Sadzīves kanalizācijas tīklu un pievadu / atzaru līdz Jūsu īpašuma robežai. Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, Jums nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Lielvārdes Remte” (Projektu vadītāja tālrunis 29150850), e-pasts remte@remte.lv. Tehniskie noteikumi kopā ar tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.

 

Ar cieņu,

PA “ KO-RE” komanda