Jaunumi

Informācija par 2022. gada decembra rēķinu

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk - SIA) informē, ka šajā rēķinā rindā “Summa apmaksai” norādītais atlikums tiek uzskatīts kā savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts, lai pārliecinātos par to, vai savstarpējie norēķini SIA grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti.

Rēķina rindā “Summa apmaksai” norādīta informācija par norēķinu periodu līdz  2022. gada 31. decembrim.  Tajā ietverti grāmatvedības terminu atšifrējumi:  parāds (+) un pārmaksa (-).

Rēķina rindā “Summa apmaksai”  var būt norādīts  gan parāds, kam jau ir iestājies maksāšanas termiņš, gan parāds par periodu, kam vēl nav iestājies maksājuma termiņš, proti, šajā gadījumā tā ir  rēķina apmaksas summa par decembri.

Ja klients nepiekrīt rindā “Summa apmaksai” norādītajai informācijai, uzskatot, ka parāds vai pārmaksa uz 2022. gada 31. decembri atšķiras no rindā “Summa apmaksai” norādītās informācijas, tad lūdzam sazināties ar SIA norēķinu grāmatvedību līdz 2023. gada 24. janvārim, zvanot pa tālruni – 26338157 vai nosūtot informāciju uz e-pastu - norekini@remte.lv. Pretējā gadījumā uzskatīsim atlikumu par pareizu.

Norēķinu salīdzināšanas kārtību paredz normatīvie akti par grāmatvedības uzskaiti  – likums „Grāmatvedības likums”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”.