Jaunumi

Informācija par elektrības rēķiniem Avotu ielas masīvā

SIA “Lielvārdes Remte”, sakarā ar klientu interesi par ikmēneša rēķinos iekļauto pozīciju “Elektrība (pamattarifs)”, “Elektrības piegāde” un “Elektrība koplietošanas”, informē:

  • Elektrība (pamattarifs)” – uzskaite katrā dzīvoklī tiek veikta atbilstoši pēc katra dzīvokļa elektrības skaitītāja rādījumiem. Aprēķins tiek veikts pēc katra dzīvokļa skaitītāja rādījumiem un a/s “Latvenergo” noteiktās KWh cenas. Dzīvokļu īpašniekiem Avotu ielas masīvā elektroenerģijas cenā ietilpst: elektroenerģija, maksa par tirdzniecības pakalpojumu, pārvades un sadales pakalpojumi (maksa par ievadaizsardzības strāvas lielumu un maksa par elektroenerģijas sadalīšanu), obligātās iepirkuma komponentes (OIK) un PVN. SIA “Lielvārdes Remte” nepiemērojot nekāda veida uzcenojumu, veic tikai a/s “Latvenergo” izrakstītā rēķina sadalīšanu.
  • “Elektrība koplietošanas” – elektrība, kas tiek patērēta gan kāpņu telpās, pagrabos, gan mājas koplietošanas komunikāciju (siltummezgls) nodrošināšanai. Aprēķiniem tiek piemērota a/s “Latvenergo” noteiktā KWh cena un iepriekšminētās cenā ietilpstošās komponentes, SIA “Lielvārdes Remte” nepiemērojot nekāda veida uzcenojumu, veic tikai a/s “Latvenergo” izrakstītā rēķina sadalīšanu.
  • “Elektrības piegāde” - ir konstanta maksa par elektrības infrastruktūras uzturēšanu teritorijā starp transformatoru, kas atrodas pie Avotu ielas 7 un 9 mājām, un visām Avotu ielas daudzdzīvokļu mājām, t.i. tiek apkalpoti visi elektrības vadi un elektrības tranzīta sadales skapji starp transformatoru un mājām. Visa elektrības infrastruktūra Avotu ielas masīvā ir SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanā. Uzņēmums veic periodiskas elektrības vadu pārbaudes, remontē vai veic elektrības tīklu, sadales skapju nomaiņu, piemēram: 2017.gada septembrī veikta elektrības sadales skapja nomaiņa EUR 1604.87 vērtībā, 2020.gada oktobrī veikta kabeļa un divu sadales skapju nomaiņa (https://www.remte.lv/lv/par-mums/paveiktie-darbi/2020/), EUR 9955.88, vērtībā, 2021.gada augustā veikta elektrības sadales skapja nomaiņa EUR 2382.13 vērtībā.

Elektrības infrastruktūra Avotu ielas masīvā, Lielvārdē, SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanā nodota pēc 1994.gada 25.maija Ogres rajona Lielvārdes pilsētas tautas deputātu padomes valdes lēmuma Nr.98 “Par Krievijas armijas piederošās dzīvokļu saimniecības pārņemšanu Lielvārdes pilsētas īpašumā”. Ņemot vērā Avotu ielas masīva elektrības infrastruktūras izbūves kvalitāti un būtisku tās nolietojumu, ir nepieciešama regulāra infrastruktūras pārbaude, remonts un atjaunošana.

 

SIA “Lielvārdes Remte” elektrības piegādes līgums noslēgts ar A/s “Latvenergo”. Uzņēmumam nav iespējas ietekmēt elektroenerģijas cenu, kas atkarīga no izmaiņām biržā. Šobrīd, kad energoresursu cenas tirgū ir nepieredzēti augstas un neparedzamas, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas, vēlams izskatīt visas iespējas elektroenerģijas taupīšanai dzīvokļos, piemēram A/s “Latvenergo” rekomendācijas - https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes/relize/energoefektivitates-eksperts-vienkarsu-ieradumu-maina-var-ieverojami-ietaupit-elektribu, SIA “Elenger” - https://elenger.lv/energoefektivitate/.