Jaunumi

Informācija par lielgabarīta un būvniecības atkritumiem

Informācija par lielgabarīta un būvniecības atkritumiem

Cien., SIA “LIELVĀRDES REMTE” klienti,

Lai nodrošinātu sakoptu vidi un samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, lielgabarīta un/vai būvniecības atkritumus (arī riepas) lūdzam nogādāt uz šķiroto atkritumu laukumu Dravnieku ielā 9c, Lielvārdē, vai šo atkritumu izvešanu organizēt individuāli pasūtot attiecīgo konteineru kādam no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Atgādinām, ka saskaņā ar Lielvārdes novada domes 30.05.12. saistošo noteikumu Nr. 7 “Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” 46.-53. punktiem, lielgabarīta un būvniecības atkritumus ir aizliegts ievietot sadzīves atkritumu konteineros, novietot pie konteineriem vai citās neatļautās vietās pašvaldības teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pantu, par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no EUR 70,00 – EUR 1000,00, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no EUR 280,00- EUR 2100,00, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Savukārt par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - naudas sods fiziskajām personām no EUR 70,00 - EUR 700,00, bet juridiskajām personām no EUR 430,00 – EUR 1400,00.

 

Vēršam uzmanību, ka sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldības policiju, pastiprināti tiks kontrolēta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošana.

 

Ar cieņu,

SIA “LIELVĀRDES REMTE”

 
Foto: www.pexels.com