Jaunumi

Informācija par parādu samaksu

SIA “Lielvārdes Remte”, kā māju pārvaldnieks un komunālo pakalpojuma sniedzējs Lielvārdē, Lēdmanē, Jumpravā, Dzelmēs un Kaibalā, nereti sastopas ar klientu maksātspējas problēmām. Jāsaka gan, ka pēdējos gados klienti ir kļuvuši apzinīgāki un kopējais klientu parādu apjoms nepieaug, bet gan katru gadu samazinās. Kontrolēt klientu maksājumus par saņemtajiem pārvaldīšanas un/vai komunālajiem pakalpojumiem, ir viens no galvenajiem uzdevumiem, jo tas ietekmē gan māju uzkrājumus remontiem, gan ietekmē SIA “Lielvārdes Remte” norēķinus par saņemtajiem energoresursiem kā gāze, šķelda, granulas vai elektrību.

Ir ļoti svarīgi nepieļaut lielu parādu uzkrāšanos un sistemātiski strādāt ar katru klientu, ja tam ir pat tikai viens vai divi neapmaksātie rēķini.

Pieaugot ikdienas izmaksām un energoresursu cenām, nereti iespējams nonākt situācijā, kad rodas problēmas ar rēķinu savlaicīgu apmaksu un parādu apjoms krietni palielinās. Šāda situācija novērojama it īpaši ziemas mēnešos, kad komunālo maksājumu rēķinus ievērojami palielina maksa par patērēto siltumenerģiju.

Lai atvieglotu rēķinu samaksu, SIA “Lielvārdes Remte” aicina ikvienu klientu, kuram rodas grūtības ar rēķinu samaksu, savlaicīgi vērsties pie pakalpojuma sniedzēja un vienoties par parāda samaksas iespējām.

Uzņēmums šādos gadījumos nāk pretī, piedāvājot iespēju noslēgt vienošanos par pakāpenisku parāda samaksu. Jāuzsver, ka ikviens klients SIA “Lielvārdes Remte” ir svarīgs, tāpēc katra parāda atmaksas vienošanās tiek sagatavota, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Piemēram, atsevišķi klienti vairāku gadu garumā, atbilstoši noslēgtajām vienošanām, ir atbrīvojušies no parāda. Jāuzsver, ka, ja klients ar SIA “Lielvārdes Remte” noslēdz parāda atmaksas vienošanos, un tā abpusēji tiek pildīta, tad šajā laika periodā uzņēmums klientam nerēķina līgumsodu, kā arī netiek veiktas citas piedziņas darbības.

Atgādinām, ja rēķini/parāds netiek samaksāts pilnā apmērā vai netiek panākta vienošanās par šo rēķinu/parāda samaksas kārtību un termiņu, SIA “Lielvārdes Remte” nākošajā mēnesī uzsāk līgumsoda aprēķinu, klientu fiksē parādnieku reģistrā un veic parāda piedziņas darbības no telefoniska aicinājuma, līdz pat parāda piedziņai tiesas ceļā, lūdzot tiesu piedzīt no parādnieka, papildus arī visus ar tiesāšanos saistītos izdevumus.

Jautājumu, par parādu apmaksu, gadījumā, lūdzam Jūs sazināties ar SIA “Lielvārdes Remte” parāda piedziņas daļu pa tālruni 25665200, vai nosūtīt savus jautājumus/iesniegumus uz e-pasta adresi remte@remte.lv.