Jaunumi

Informācija par rēķiniem

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk - SIA) informē, ka šomēnes saņemtajā rēķinā (rēķins par pakalpojumiem 2020.gada decembrī) rindā “Summa apmaksai” norādītais atlikums tiek uzskatīts kā savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts, lai pārliecinātos par to, vai savstarpējie norēķini SIA grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti. 

Rēķina rindā “Summa apmaksai” norādīta informācija par norēķinu periodu līdz 2020. gada 31. decembrim. Tajā ietverti grāmatvedības terminu atšifrējumi: parāds (+) un pārmaksa (-).

Rēķina rindā “Summa apmaksai” var būt norādīts gan parāds, kam jau ir iestājies maksāšanas termiņš, gan parāds par periodu, kam vēl nav iestājies maksājuma termiņš, proti, šajā gadījumā tā ir rēķina apmaksas summa par decembri. 

Ja klients nepiekrīt rindā “Summa apmaksai” norādītajai informācijai, uzskatot, ka parāds vai pārmaksa uz 2020. gada 31. decembri atšķiras no rindā “Summa apmaksai” norādītās informācijas, tad lūdzam sazināties ar SIA norēķinu grāmatvedību līdz 2021. gada 22. janvārim, zvanot pa tālruni – 26338157 vai nosūtot informāciju uz e-pastu - norekini@remte.lv. Pretējā gadījumā uzskatīsim atlikumu par pareizu.  

Norēķinu salīdzināšanas kārtību paredz normatīvie akti par grāmatvedības uzskaiti – likums „Par grāmatvedību”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

 

Ar cieņu
SIA “Lielvārdes Remte”