Jaunumi

Informācija par ūdens skaitītāju inventarizācijas norises kārtību

Informācija par ūdens skaitītāju inventarizācijas norises kārtību

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk - SIA) laika periodā no š.g. 14. novembra līdz 23.decembrim, tās pārvaldīšanā (apsaimniekošanā) esošajās dzīvojamajās mājās visos dzīvokļu īpašumos veiks ūdens skaitītāju rādījumu (aukstā un siltā) inventarizāciju.

Inventarizācijas norises kārtība:

  1. Whatsapp saziņa pa tālruni +371 26338157 vai e-pasta adresi remte@remte.lv, iesūtot klienta Nr., skaitītāja numura un rādījuma attēlu(-s);
  2. Ja netiks saņemta dzīvokļa īpašnieka iesūtīta informācija par skaitītāju rādījumiem, vai Jums nav iespējas saziņai telefona aplikācijā Whatsapp, SIA atbildīgie darbinieki veiks telefonisku saziņu.

Dzīvojamās mājas adrese

Laika periods, kurā tiks pieņemta informācija

Laika periods, kurā tiks veikti zvani

Lielvārde, Ausekļa iela 17

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, Raiņa iela 7a

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, Raiņa iela 9

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, Raiņa iela 11

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, Liepu iela 23

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja   8

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja 10

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja 15

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja 17

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja 19

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lēdmane, Avoti

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lēdmane, Bērzi

14.11.2022.-20.11.2022.

21.11.2022.-25.11.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 4

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 7

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 11

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 13

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 15

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 17

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Spīdolas iela 19

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 1

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 3

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 4

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 5

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 6

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 10

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.

Lielvārde, Avotu iela 14

14.12.2022.-19.12.2022.

20.12.2022.-23.12.2022.