Jaunumi

Informācija par ūdens skaitītāju inventarizāciju.

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” noteiktajam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk - SIA) laika periodā no 2023. gada 16. oktobra līdz 24. novembrim, tās pārvaldīšanā (apsaimniekošanā) esošajās dzīvojamajās mājās visos dzīvokļu īpašumos veiks ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu (aukstā un siltā) inventarizāciju.

Inventarizācijas norises kārtība :

  • laika periodā no 10.2023-22.10.2023 un 13.11.2023-19.11.2023 WhatsApp saziņa pa tālruni +371 26338157 vai e-pasta adresi remte@remte.lv , iesūtot klienta Nr., ūdens patēriņa skaitītāja (-u) un plombas attēlu (-s)

Piemērs

                    


Dzīvojamās mājas adrese

Laika periods, kurā tiks pieņemta informācija

Laika periods, kurā tiks veikti zvani,  ja netiks saņemti rādījumi

Lielvārde, Spīdolas iela 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

16.10.2023.-22.10.2023.

23.10.2023.-25.10.2023.

Lielvārde, Ausekļa iela 17

16.10.2023.-22.10.2023.

23.10.2023.-25.10.2023.

Lielvārde, Raiņa iela 7A, 9, 11

16.10.2023.-22.10.2023.

23.10.2023.-25.10.2023.

Lielvārde, Liepu iela 23

16.10.2023.-22.10.2023.

23.10.2023.-25.10.2023.

Lielvārde, E. Kauliņa aleja 8, 10, 15, 17, 19

16.10.2023.-22.10.2023.

23.10.2023.-25.10.2023.

Lielvārde, Avotu iela 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14

13.11.2023.-19.11.2023.

20.11.2023.-24.11.2023.

Lēdmane - Avoti, Bērzi, Āres

13.11.2023.-19.11.2023.

20.11.2023.-24.11.2023.

 

  • Ja netiks saņemta dzīvokļa īpašnieka iesūtīta informācija par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem e-pastā, vai Jums nav iespējas saziņai telefona aplikācijā WhatsApp, SIA atbildīgie darbinieki laika periodā no 23.10.2023-25.10.2023 un no 20.11.2023.-24.11.2023.ar Jums telefoniski sazināsies.