Jaunumi

INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR COVID-19 VĪRUSA IZPLATĪBU

INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR COVID-19 VĪRUSA IZPLATĪBU

2020.gada 12.martā Latvijas Republikas Ministru kabinets, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, visā valsts teritorijā izsludinājis ārkārtas situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk – SIA) Lielvārdes novadā sniedz centralizētos dzeramā ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus, veic ūdens skaitītāju nomaiņas pakalpojumus, avārijas izsaukumu apkalpošanu, kā arī nodrošina dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkcijas. SIA darbinieki ikdienas darbā bieži kontaktējas ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus un normatīvajiem aktiem atbilstošus pakalpojumus.

Ņemot vērā, ka valstī izsludināta ārkārtas situācija un SIA sniegto pakalpojumu specifiku, kas ietekmē lielu daļu mūsu novada iedzīvotājus, lai samazinātu saslimšanas vai vīrusa izplatīšanas riskus, SIA “Lielvārdes Remte” 2020.gada 13.martā pieņemts lēmums nosakot:

  1. No 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim slēgt SIA kasi Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
  2. No 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ierobežot klientu pieņemšanu SIA administrācijas ēkā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
  3. No 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim pārtraukt SIA klientu ūdens skaitītāju nomaiņas darbus dzīvokļos un privātmājās.

Norēķinu iespējas klientiem tiek saglabātas “Latvijas Pasta” filiālēs, veikalu tīkla “Maxima” kasēs un veicot norēķinus izmantojot banku pakalpojumus.

Klientiem ir nodrošināta iespēja attālināti iegūt nepieciešamo informāciju un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas vai citiem jautājumiem, zvanot uz tālruņiem 20223935, 26443529, 65053837, sūtot e-pasta vēstules uz remte@remte.lv vai izmantojot SIA pašapkalpošanās portālu https://mans.remte.lv/.

Klientiem, kuriem no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim būs beidzies ūdens skaitītāju verifikācijas termiņš, aprēķini tiks veikti kā pēc verificēta (derīga) skaitītāja.

Lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem un gadījumos, kad jākontaktējas ar SIA darbiniekiem avārijas izsaukumu vai citos gadījumos, informēt SIA darbiniekus par iespējamu inficēšanos vai saslimšanas gadījumiem ar vīrusu Covid-19.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī nepieciešamības gadījumā aicinām jautājumus ar SIA risināt telefoniski 20223935, 26443529, 65053837, ar e-pasta remte@remte.lv starpniecību vai pašapkalpošanās portālā https://mans.remte.lv/

COVID-19: ieteikumi iedzīvotājiem https://spkc.gov.lv/lv/;    http://www.vm.gov.lv/lv/

Ar cieņu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“LIELVĀRDES REMTE”