Jaunumi

Izskatīšanai SPRK iesniegts dalītais siltumapgādes pakalpojumu tarifs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE", Reģ. nr. LV 47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvija, LV-5070, 2022. gada 31.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Lielvārdes pilsētas, Jumpravas ciema un Lēdmanes ciema siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas” SPRK Nr.1/7 no 14.04.2010.

Lielvārdes pilsētas siltumapgādes pakalpojumu tarifs (bez PVN) pie dažādām dabasgāzes cenām.

Lēdmanes ciema siltumapgādes pakalpojumu tarifs (bez PVN):

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Ražošanas tarifs

Pārvades tarifs

Tirdzniecības tarifs

Jaunais Siltumenerģijas apgādes gala tarifs (bez PVN)

Spēkā esošais Siltumenerģijas  gala tarifs (bez PVN) 2022.gada oktobrī*

Tarifa pieaugums /samazinājums

 

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

%

Siltumenerģijas apgādes tarifs

127.15

34.71

2.85

164.71

286.29

-42.47%

*) Komersanta siltumenerģijas tarifs atkarīgs no mainīgas dabasgāzes cenas.


Jumpravas ciema siltumapgādes pakalpojumu tarifs (bez PVN):

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Ražošanas tarifs

Pārvades tarifs

Tirdzniecības tarifs

Jaunais Siltumenerģijas apgādes gala tarifs (bez PVN)

Spēkā esošais Siltumenerģijas  gala tarifs (bez PVN) 2022.gada oktobrī*

Tarifa pieaugums /samazinājums

 

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

EUR/MWh

%

Siltumenerģijas apgādes tarifs

69.98

19.36

2.02

91.36

286.29

-68.09%

 *) Komersanta siltumenerģijas tarifs atkarīgs no mainīgas dabasgāzes cenas.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar uzņēmuma SIA “LIELVĀRDES REMTE” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu sadalīšanu pa dažādām pakalpojumu zonām – Lielvārdes pilsēta, Lēdmanes ciems un Jumpravas ciems.

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA”LIELVĀRDES REMTE”, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvija, LV-5070, sūtot e-pastu uz: remte@remte.lv.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var sūtīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.