Jaunumi

Izskatīšanai SPRK iesniegts jaunais siltumapgādes pakalpojumu tarifs

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1.novembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar uzņēmuma SIA “LIELVĀRDES REMTE” pakalpojumu zonas paplašināšanos un dabasgāzes izmaksu izmaiņām.

SIA "LIELVĀRDE REMTE" vienotais siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekts.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var SIA”LIELVĀRDES REMTE”, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Latvija, LV-5070, sūtot e-pastu uz: remte@remte.lv.


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai sūtīt arī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.