Jaunumi

Izskatīšanai SPRK iesniegts jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. nr. 47403003224 , juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvija, LV-5070, 2022.gada 18.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” SPRK Nr.1/2 no 14.01.2016.

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu un apkalpojamās teritorijas palielināšanos.

 Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA "Lielvārdes Remte" Reģ. nr. 47403003224

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, iepriekš sazinoties pa tālruni: 65059010

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, e-pasta adrese: remte@remte.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.