Jaunumi

Izsoles rezultāti

Apstiprināts, ka izsolē, kura notika 2024.gada 14.februārī Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, SIA “LIELVĀRDES REMTE” piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu “Āres” 2, Lēdmanē, Ogres novadā, ar kadastra numuru 7464 900 0196, pārdeva par summu EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts eiro 00 centi).