Jaunumi

No š.g. 11. oktobra tiek pārtraukta ūdens skaitītāju nomaiņa

SIA“LIELVĀRDES REMTE” Ogres novada apdzīvotajās vietās - Lielvārdē, Kaibalā, Lēdmanē, Dzelmēs un Jumpravā sniedz centralizētos dzeramā ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus, veic ūdens skaitītāju nomaiņas pakalpojumus, avārijas izsaukumu apkalpošanu, kā arī nodrošina dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkcijas. SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbinieki ikdienas darbā bieži kontaktējas ar iedzīvotājiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus un normatīvajiem aktiem atbilstošus pakalpojumus.

Ņemot vērā SIA “LIELVĀRDES REMTE” sniegto pakalpojumu specifiku, kas ietekmē lielu daļu mūsu klientu, ievērojot 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, SIA “LIELVĀRDES REMTE” informē, ka no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim tiek pārtraukti SIA “LIELVĀRDES REMTE” klientu ūdens skaitītāju nomaiņas darbi dzīvokļos un privātmājās. Iesniegumi ūdens skaitītāju nomaiņai tiek pieņemti un darbi tiks veikti pēc noteiktā termiņa.

Klientiem, kuriem no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim būs beidzies ūdens skaitītāju verifikācijas (derīguma) termiņš, nav jāuztraucas, jo aprēķini tiks veikti kā pēc verificēta (derīga) skaitītāja.

Lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem un gadījumos, kad tomēr jākontaktējas ar SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbiniekiem avārijas izsaukumu vai citos gadījumos, informēt SIA darbiniekus par iespējamu inficēšanos vai saslimšanas gadījumiem ar vīrusu Covid-19.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī atgādinām, ka 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim SIA “LIELVĀRDES REMTE” apmeklētājus klātienē nepieņem, nepieciešamības gadījumā visus jautājumus saistībā ar SIA “LIELVĀRDES REMTE” pakalpojumiem aicinām risināt telefoniski 20223935, 65053837, ar e-pasta remte@remte.lv starpniecību vai pašapkalpošanās portālā https://mans.remte.lv/.

Aktuālākā informācija par SIA “LIELVĀRDES REMTE” https://www.remte.lv/lv/.

 

Ar cieņu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“LIELVĀRDES REMTE”