Jaunumi

No š.g. 28. aprīļa tiks atslēgta apkure

SIA “LIELVĀRDES REMTE” informē, ka no š.g. 28. aprīļa tiks atslēgta apkure visās SIA pārvaldībā un apsaimniekošanā esošās ēkās.

Ja kādas ēkas dzīvokļu īpašnieki vēlas apkuri arī maijā, apkure netiks atslēgta, ja tiks saņemts dzīvokļu īpašnieku vai mājas pilnvarotās personas iesniegums.

Brīdinājums: Valsts atbalsts par siltumenerģiju, t.sk. karstā ūdens sagatavošanai, ir noteikts tikai līdz 30.aprīlim. No š.g. maija mēneša siltumenerģijai tiks piemērots pilns tarifs (https://www.remte.lv/lv/klientiem/tarifi/).

Ja, periodā no 2022/2023 apkures sezonas beigām līdz par š.g. septembra beigām, dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt savādāku karstā ūdens cirkulācijas/padeves režīmu, lūdzam par to iesniegt dzīvokļu īpašnieku vai mājas pilnvarotās personas iesniegums.