Jaunumi

Ogres novada pašvaldība aicina 27. aprīlī piedalīties pagrabu tīrīšanā

Ogres novada pašvaldība aicina 27. aprīlī piedalīties pagrabu tīrīšanā

Ogres novads ir kopā ar Ukrainu jau no 2014. gada, kad notika Krimas aneksija. Novada iedzīvotāji turpina palīdzēt Ukrainai, ziedojot nepieciešamo. Šis laiks ir devis iespēju izvērtēt mūsu pašu drošības apstākļus. “Ja gribat mieru, tad gatavojieties karam. No savas puses mums jābūt gataviem. Svarīgi ir parūpēties pašiem par sevi, nevis gaidīt palīdzību no valdības. Jāsaprot, ka dažās minūtēs mēs nevaram nokļūt uz centrālajām patvertnēm, tāpēc tās jāiekārto pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai,“ tā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Pašvaldība Lielās talkas ietvaros šī gada 27. aprīlī nodrošinās atkritumu konteinerus un citu nepieciešamo atbalstu tikai šīs aktivitātes veikšanai. Papildus tam iedzīvotāju informēšanas nolūkā tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar jau pielāgotām patvertņu telpām, gūt priekšstatu par to izskatu un aprīkojumu. Talkas ietvaros pašvaldība sakops kādas skolas pagrabu bērnu drošībai.

Pašvaldība atgādina, ka katrai teritorijai, mājoklim vai cita veida īpašumam ir īpašnieks, un tieši īpašnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību viņam piederošajā īpašumā visu gadu. “Diemžēl daudzi šo talku ir sākuši uzskatīt par vienīgo atkritumu vākšanas dienu gadā. Sabiedrībai tas neko nemāca, un pa šiem 30 gadiem nekas nav mainījies, tāpēc svarīgi vērsties pie pašiem mēslotājiem – gan izglītojot, gan piemērojot stingrākus sodus,” atzīst E. Helmanis.

Pieteikšanās Ogres novada pašvaldības organizētajai talkai “Esi gatavs!”

Ogres novada pašvaldības organizētās talkas “Esi gatavs!” (turpmāk – talka) mērķis ir pagrabu vai līdzvērtīgu telpu sakārtošana, kur, izpildot minimālās prasības, tiek izveidota vai atjaunota patvertne.

 • Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus aicinām vērsties pie saviem pārvaldniekiem par dalību talkā. Namu pārvaldnieks/apsaimniekotājs, izvērtējot situāciju, iesniedz pieteikumu Ogres novada domē.
 • Privāto ēku īpašnieki, izpildot kritērijus, paši sagatavo un iesniedz pieteikumu.

Pašvaldība atbalsta pagrabu sakopšanu, nodrošinot atkritumu konteinerus un maisus, ja tiek izpildīti šādi kritēriji:

 1. Nosūtīts pieteikums SIA "Lielvārdes Remte"  par dalību talkā – pieteikums brīvā formā jāiesniedz remte@remte.lv līdz 2024. gada 19. aprīlim, norādot:
  • kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
  • pagraba telpas, kura tiks sakopta, atrašanās adresi un aptuveno platību.
 2. Piesakoties talkai, dalībnieki apņemas:
  • iztīrīt, sakopt pagrabu;
  • pagraba telpu par pašu līdzekļiem nodrošināt ar vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu;
  • pagraba telpu par pašu līdzekļiem nodrošināt ar vismaz vienu ugunsdzēšamo ierīci;
  • pagraba telpu par pašu līdzekļiem nodrošināt ar dzeramo ūdeni (daudzdzīvokļu namu un komercplatību pagrabos vismaz 60 l, privātmāju pagrabos – vismaz 30 l);
  • veikt fotofiksāciju pēc pagraba sakopšanas, kas apliecina, ka iepriekš minētie kritēriji ir izpildīti.
 3. Piesakoties talkai, dalībnieks piekrīt, ka viņa īpašumā/pārvaldībā esošais pagrabs tiek iekļauts publisko patvertņu sarakstā un krīzes gadījumā savā īpašumā var uzņemt ne mazāk kā 10 sabiedrības locekļus.
Informācija par dalībniekiem 2024. gada 21. aprīlī tiks nosūtīta Ogres novada pašvaldībai.

Informācijas avots: Ogres novada pašvaldība aicina 27. aprīlī piedalīties pagrabu tīrīšanā | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)