Jaunumi

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 01.01.2021.

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 01.01.2021.

Informējam, ka pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja SIA “Ķilupe”, reģ. Nr. 40003399703, 04.12.2020. paziņojumu, no 01.01.2021. tiks paaugstināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Kā savā vēstulē ir norādījusi SIA „Ķilupe”, atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums ir saistīts ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes būtisku palielinājumu - dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2021. gada 1. janvāra pieaugs no 50,00 EUR uz 65,00 EUR par tonnu, kā rezultātā attiecīgi palielināsies arī sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads.

 

Ar cieņu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”