Jaunumi

Par centralizētās siltumapgādes pārtraukšanu

Par centralizētās siltumapgādes pārtraukšanu

No š.g. 5. līdz 8. maijam tiks veikta pakāpeniska centralizētās siltumapgādes pārtraukšana SIA "Lielvārdes Remte" apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Centralizētās siltumapgādes pārtraukšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras neapsaimnieko SIA "Lielvārdes Remte", tiek veikta uz iedzīvotāju pieteikuma pamata. Pakalpojuma cena - 16.57 EUR + PVN.

Foto: www.unsplash.com