Jaunumi

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ārkārtējās situācijas laikā

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ārkārtējās situācijas laikā

Informējam, ka pēdējās dienās ļoti strauji palielinājies izmesto sadzīves atkritumu daudzums, kādēļ tuvākajā laikā katrā no Avotu ielas masīva atkritumu laukumiem tiks izvietots viens papildus sadzīves atkritumu konteiners.

SIA “Lielvārdes Remte” aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus, kas nodrošinās mazāku sadzīves atkritumu daudzumu (attiecīgi arī samazinās Jūsu rēķinu), kā arī lūdz ievērot sadzīves atkritumu izmešanas kārtību, kas nosaka, ka sadzīves atkritumus izveidotajos atkritumu laukumos drīkst izmest tikai konkrēto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Tāpat atgādinām, ka atkritumu laukumos aizliegts izmest lielgabarīta atkritumus.

Par gadījumiem, kad atkritumu laukumos izvietotos konteineros atkritumus izmet daudzīvokļu mājām nepiederošas personas (privātmāju īpašnieki, citu novadu iedzīvotāji u.c.) vai atkritumu laukumos tiek izmesti lielgabarīta atkritumi, lūdzam veikt vainīgo personu fotofiksāciju un informēt SIA “Lielvārdes Remte” remte@remte.lv vai Lielvārdes novada pašvaldības policiju pa tālruni 26538811.

 

Ar cieņu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”

Foto: www.pixels.com