Jaunumi

Par sadzīves atkritumu daudzuma un ūdens patēriņa palielināšanos

Par sadzīves atkritumu daudzuma un ūdens patēriņa palielināšanos

Par sadzīves atkritumu daudzuma un ūdens patēriņa palielināšanos

SIA “Lielvārdes Remte”, atbilstoši ārkārtējai situācijai valstī un iedzīvotāju uzturēšanos mājās, jau 2020.gada martā analizēja apstākļus saistībā ar strauju izmesto sadzīves atkritumu daudzuma palielināšanos. Atsevišķos sadzīves atkritumu laukumos tika palielināts atkritumu konteineru skaits vai organizētas papildus konteineru izvešanas reizes.

SIA “Lielvārdes Remte” atkārtoti aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus, kas nodrošinās mazāku sadzīves atkritumu daudzumu (attiecīgi arī Jūsu rēķinu), kā arī lūdz ievērot sadzīves atkritumu izmešanas kārtību, kas nosaka, ka sadzīves atkritumus pie daudzdzīvokļu mājām izveidotajos atkritumu laukumos drīkst izmest tikai konkrēto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Tāpat atgādinām, ka atkritumu laukumos aizliegts izmest lielgabarīta atkritumus.

Par gadījumiem, kad atkritumu laukumos izvietotajos konteineros atkritumus izmet daudzīvokļu mājām nepiederošas personas (privātmāju īpašnieki, citu novadu iedzīvotāji u.c.) vai atkritumu laukumos tiek izmesti lielgabarīta atkritumi, lūdzam veikt vainīgo personu fotofiksāciju un informēt SIA “Lielvārdes Remte” remte@remte.lv vai Lielvārdes novada pašvaldības policiju 26538811.

Tāpat konstatēts, ka 2020.gada marta mēnesī daudzdzīvokļu mājās būtiski ir palielinājies māju kopējais ūdens patēriņš, kas arī izskaidrojams ar iedzīvotāju biežāku un ilgstošāku uzturēšanos mājās. Savukārt analizējot dzīvokļu īpašnieku ziņotos patērētā ūdens daudzumus, secināms, ka daudzi dzīvokļu īpašnieki nav ziņojuši vai ziņojuši mazāku patērēto ūdens daudzumu kā iepriekšējos mēnešos, kas šobrīd rada būtiskas ūdens starpības. SIA “Lielvārdes Remte” aicina dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi un precīzi ziņot patērēto ūdens daudzumu.

SIA “Lielvārdes Remte” atbilstoši situācijai, pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību atcelšanas, lems par ārpuskārtas ūdens skaitītāju inventarizācijas (pārbaužu) veikšanu dzīvokļos.

SIA “Lielvārdes Remte” klientiem, kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas rezultātā rodas problēmas veikt norēķinus par SIA “Lielvārdes Remte” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam savlaicīgi vērsties uzņēmumā (25665200, olga.vitenberga@remte.lv 65059012, remte@remte.lv). Katra klienta situācija tiks vērtēta individuāli.

 

Ar cieņu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE

Foto: www.pexels.com