Jaunumi

par sadzīves atkritumu tarifu pieaugumu no 2022. gada 1. janvāra

par sadzīves atkritumu tarifu pieaugumu no 2022. gada 1. janvāra

SIA “LIELVĀRDES REMTE” informē, ka, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, būtiski pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Cena par atkritumu apsaimniekošanu pieaugs sakarā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu cenu pieaugumu SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” un Dabas resursu nodokļa likmes celšanos.

Sadzīves atkritumu un lielgabarīta atkritumu konteineru apsaimniekošanas izmaksas Ogres novadā, t.sk. Lielvārdē, Lēdmanē, Dzelmēs un Jumpravā pieaugs atbilstoši tarifu izmaiņām:

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN139D091221_GetliniEKO.pdf,

https://infogram.com/sia-_getlini-eko-1hzj4oqz8xn32pw?live,

https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” aicina iedzīvotājus vairāk šķirot sadzīves atkritumus, kā arī nepieciešamības gadījumā vēl šogad atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, kamēr izmaksas nav sadārdzinājušās. Šķiroto atkritumu konteineri ir izvietoti pie daudzdzīvokļu mājām.

Lielgabarīta atkritumi pašiem jānogādā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā LIELVĀRDE, DRAVNIEKU IELA 9C (t.29241492). Pakalpojums ir bez maksas.

Darba laiki:

  • Pirmdiena: slēgts
  • Otrdiena: 10:00 - 14:00
  • Trešdiena: 10:00 - 14:00
  • Ceturtdiena: 14:00 - 19:00
  • Piektdiena: 10:00 - 15:00
  • Sestdiena: 10:00 - 15:00
  • Svētdiena: slēgts
  • Svētku dienās laukums nestrādā

 

Lielgabarīta atkritumu izvešanai no Jūsu īpašuma, konteineru pasūtīšana: SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojums – par maksu.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” papildus uzsver, ka minētais atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums nav SIA “LIELVĀRDES REMTE” iniciatīva, bet atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktā kārtībā atkritumu apsaimniekošanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes palielinājums.


SIA "Ķilupe" informē, ka pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Dabas resursu nodokļa likumu, ar 2022. gada 01. janvāri pieaugs dabas resursu nodokļa likme par sadzīves un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, apglabāšanu no 65,00 EUR uz 80,00 EUR par tonnu. Savukārt ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 09.decembra lēmumu Nr. 139 tarifs par nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” apmērs pie dabas resursu nodokļa likmes 80 EUR/tonnā noteikts 124,60 EUR/tonnā (2021.g. = 66,55 EUR/tonnā; pieaugums 87%), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Savukārt lielgabarīta un ražošanas atkritumu apglabāšanas izmaksas atkritumu poligonā “Getliņi” ar 2022.gada 01.janvāri pieaugs no 66,55 EUR/tonnā uz 135,00 EUR/tonnā (bez PVN) (pieaugums 103%).

Rezultātā ar 2022.gada 01.janvāri pieaugs SIA Ķilupe atkritumu apsaimniekošanas tarifs.