Jaunumi

par siltumenerģijas sadali un aprēķinu

Lai rūpētos par godīgu siltumenerģijas sadali un aprēķinu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, SIA “Lielvārdes Remte”, ēkās, kurās ir karstā ūdens cirkulācija, vasaras sezonā piemēro karstā ūdens un karstā ūdens cirkulācijas aprēķinu. Ēkai pievadīto siltumenerģijas daudzumu (MWh) uzskaita siltumenerģijas skaitītājs, kas atrodas jūsu mājas siltummezglā. Vasaras mēnešos viss siltumenerģijas daudzums tiek sadalīts karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai. Lai noteiktu uzsildītā ūdens daudzumu, un noteiktu ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģijas daudzumu, siltummezglā, pirms siltummaiņa ir uzstādīts ūdens skaitītājs, kura rādījumu starpība katru mēnesi tiek sareizināta ar konstanti 0,0582 (konstante aprēķināta kā fizikāls lielums MWh, 1 ūdens kubikmetra uzsildīšanai no 5 līdz 55 grādiem pēc Celsija skalas), tādā veidā iegūstot karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģijas daudzumu MWh. Pārējais siltumenerģijas daudzums  ir attiecināts tikai uz karstā ūdens cirkulāciju (MWh), tiek sareizināts ar siltumenerģijas tarifu un sadalīts uz ēkas dzīvokļu skaitu.

Apkures sezonā, siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijas vajadzībām tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais par vasaras mēnešiem - jūniju, jūliju un augustu. Tātad, apkures sezonās laikā, aprēķins tiek veikts sekojoši: no kopējā siltumenerģijas patēriņa, kas pievadīts Jūsu mājai, tiek atņemts siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām (MWh) un cirkulāciju ( vidējais aritmētiskais par vasaras mēnešiem - jūniju, jūliju un augustu (MWh)), tādā veidā iegūstot siltumenerģijas daudzumu, kas tiek attiecināts uz dzīvokļu apkuri.

SIA “Lielvārdes Remte” var piemērot arī citu aprēķinu metodiku, kuru ir izstrādājuši atsevišķu ēku dzīvokļu īpašnieki un apstiprinājuši kopsapulcē (2/3 ēkas dzīvokļu īpašnieku kopums) un lēmums iesniegts SIA “Lielvārdes Remte” apstiprināšanai.