Jaunumi

Par siltumenerģijas tarifu Jumpravā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE", reģ. Nr. LV 47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvija, LV-5070, 2023. gada 25. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajam tarifam.

 

Piemērotais tarifs Jumpravas ciemā

Noteiktais (piedāvātais) tarifs Jumpravas ciemā no 01.10.2023.

Izmaiņas, %

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

69.98

51.27

-26.74%

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

19.36

15.79

-18.44%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

2.02

2.02

0.00%

Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh

91.36

69.08

-24.39%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.oktobrī.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis " lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 22.12.2022. lēmumu Nr. 274 "Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (laidiens: 28.12.2022., Nr. 251; Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/251.10).

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifa projektu, lietotājs var SIA " LIELVĀRDES REMTE", reģ. Nr. LV 47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvijā, LV-5070, iepriekš sazinoties pa tālr. 65059010 vai sūtot pa e-pastu remte@remte.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA "LIELVĀRDES REMTE", reģ. Nr. LV 47403003224, juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvijā, LV-5070, e-pasta adrese: remte@remte.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.