Jaunumi

Par siltumenerģiju 2022.-2023.gada apkures sezonā

Informācija par situāciju saistībā ar siltumenerģiju un uzkrājumu veidošanu

SIA “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk – SIA) informē, ka šobrīd Lielvārdes un Lēdmanes klientiem noteiktais siltumenerģijas tarifs ir 55.38 EUR/MWh, bez PVN kas apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2016.gada 24.novembrī, bet Jumpravā - 60.26 EUR/MWh, bez PVN (iepriekš Jumpravas pašvaldības aģentūras tarifs).

Minētie tarifi izstrādāti vairāk kā piecus gadus atpakaļ, atbilstoši tā brīža kurināmā (gāzes, granulu, šķeldas), elektroenerģijas, darba samaksas u.c. izmaksām, kas šobrīd, ņemot vērā straujo kurināmā un elektroenerģijas cenu pieaugumu, vairs neatbilst faktiskajām SIA izmaksām. SIA kurināmā iegādi veica ilgtermiņā, kas nodrošināja siltumenerģijas tarifu stabilitāti. Gāzes iepirkuma līgums beidzās 2021.gada 31.decembrī, bet šķeldas un granulu iegādes līgumi beigsies pēc 2021.-2022.gada apkures sezonas beigām. Diemžēl šobrīd gāzes iepirkumu ilgtermiņā nav iespējams veikt, jo gāzes piegādes uzņēmumi nepiesakās šādos iepirkumos, gāzi tirgojot tikai īstermiņā pēc biržas cenām. Salīdzinājumā ar 2021.gada cenām, gāzes cenas pieaugums 2022.gada pirmajā ceturksnī ir vismaz 3 līdz 4 reizes. Tāpat 2022.-2023.gada apkures sezonai prognozējams būtisks kokskaidu granulu un šķeldas cenu pieaugums.

Ņemot vērā energoresursu tirgos notiekošās straujās un neprognozējamās cenu izmaiņas, citās Latvijas pilsētās un pagastos siltumenerģijas cenu būtisks pieaugums klientiem jau ir noticis. Piemēram, Mārupes novadā no 2022.gada marta siltumenerģijas tarifs ir 127.29 EUR/MWh bez PVN, Rēzeknē no 2022.gada 1.maija noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus būs 198.13 EUR/MWh bez PVN (iepriekš 42.8 EUR/MWh, palielinājums 4,6 reizes). Latvijas siltumuzņēmumu asociācija prognozē, ka nākamajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifi vidēji varētu pieaugt divas vai pat vairāk reizes (https://www.tvnet.lv/7510527/asociacija-rudeni-siltumenergijas-tarifi-videji-varetu-pieaugt-divas-vai-pat-vairak-reizes).

Iepriekšējos gados SIA veikusi būtiskas investīcijas Lēdmanes un Jumpravas pagastu katlu mājās, tās aprīkojot ar jauniem granulu un šķeldas apkures katliem. Šo investīciju nepieciešamības pamatā bija novecojošo un neekonomisko siltumenerģijas ražošanas katlu nomaiņa, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu un saglabātu esošos tarifus. Savādāka situācija ir Lielvārdes pilsētā, kur visa siltumenerģija tiek ražota, izmantojot dabasgāzi.

Iepriekš, SIA virzītie jautājumi par pāreju siltumenerģijas ražošanas no gāzes uz šķeldu Lielvārdes pilsētā, nebija guvuši atbalstu. Savukārt pašlaik, SIA sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un tās kapitālsabiedrību SIA “MS Siltums”, tiek veikti pasākumi, lai veiktu kurināmā veida nomaiņu Lielvārdes pilsētas katlu mājās. Kurināmā veida nomaiņa ļaus nākotnē izvairīties no būtiska siltumenerģijas tarifa pieauguma, bet tāpat ir saprotams, ka no tā nebūs iespējams izvairīties, jo arī granulu un šķeldas cenas strauji un neprognozējami pieaug.

Jau šobrīd ikdienā saņemam klientu jautājumus – “Vai tad SIA “Lielvārdes Remte” nemainīs tarifu?”. SIA klientiem – šogad SIA siltumenerģijas tarifs pieaugs. Pašlaik notiek tarifa aprēķini, ar tiem tiks iepazīstināta Ogres novada pašvaldība vadība un tad iesniegti apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Priekšlaicīgi nav pamats spekulēt ar prognozējošu siltumenerģijas tarifa publicēšanu, tāpēc aprēķinus publicēsim, kad būs precīza informācija. Prognozējoši jaunais siltumenerģijas tarifs pieaugs vairākas reizes un stāsies spēkā uzsākot 2022.-2023.gada apkures sezonu.

Tāpat no klientiem saņemam jautājumus – “Vai vasaras mēnešos ir iespējams maksāt vairāk, lai veidotu uzkrājumu ziemas mēnešiem?”. Jā, šāda iespēja pastāv un atsevišķi klienti šādi rīkojas jau vairākus gadus. Klienti par siltumenerģijas pakalpojumiem var veikt avansa maksājumus vasaras mēnešos, lai mazinātu maksājumu apmēru apkures sezonas laikā. Lai veidotu uzkrājumu, nav jāvēršas SIA. Vienkārši veicot lielāku maksājumu kā norādīts ikmēneša rēķinā, nākošā mēneša rēķinā tas būs atspoguļots kā pārmaksa, pie nosacījuma, ja klientam nav uzkrāts parāds.

Iepriekšējos gados, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu SIA apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās, SIA atsevišķām mājām ir veikusi bēniņu siltināšanas pasākumus, praktiski visām mājām ir nomainīti kāpņutelpu logi un durvis, atsevišķām mājām siltināti pamati. Ņemot vērā siltumenerģijas prognozējamo straujo cenu kāpumu, mājām, kur tas būs iespējams un dzīvokļu īpašnieki pieņems atbilstošu sapulces lēmumu, tiks mainīti uzkrājumu izlietošanas mērķi, lai veiktu energoefektivitātes pasākumus. Piemēram, labiekārtošanai paredzētos finanšu līdzekļus (uzkrājumus) novirzot radiatoru vārstu (termoregulatoru) uzstādīšanai visos dzīvokļos vai bēniņu siltināšanai. Tāpēc SIA aicina dzīvokļu īpašniekus piedalīties sapulcēs vai aptaujās.

 

Jūsu SIA “LIELVĀRDES REMTE”