Jaunumi

par ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanu

Pamatojoties uz 21.04.2020. grozījumiem Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu", lūdzam:

ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus ziņot SIA “LIELVĀRDES REMTE”

no 28.04.2020.-30.04.2020. tikai šādos veidos:

!!!! ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu lapiņas (papīra formā) netiks pieņemtas.

 

Iesakām skaitītāju rādījumu lapiņu (atrodas rēķina labajā apakšējā stūrī) nofotografēt, ierakstot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Ziņojot rādījumus, lūdzam norādīt: adresi, skaitītāja numuru un precīzus skaitītāju rādījumus.

Informējam, ja dzīvokļa īpašnieks nebūs iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem noteiktajā kārtībā, ūdens (un attiecīgi arī kanalizācijas) patēriņš tiks aprēķināts ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem. Šāda ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanas kārtība būs spēkā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

 

Ar cieņu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE”