Jaunumi

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

SIA “LIELVĀRDES REMTE” informē, ka 2023.gada 24.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – SPRK) iesniegts SIA “LIELVĀRDES REMTE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts, kas aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Aprēķinātie ūdenssaimniecības tarifi salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem, prognozējošais pieauguma %, tarifu periodi un pakalpojumu sniegšanas teritorijas:

Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Ūdensapgādes pakalpojums

Kanalizācijas pakalpojums

Lēdmanes pagastā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.06.2023. līdz 31.05.2024., EUR/m(bez PVN)

1,47

2,44

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

45,54%

50,62%

Piedāvātais tarifs no 01.06.2024., EUR/m(bez PVN)

1,29

2,20

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

27,72%

35,80%

Dzelmju ciemā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.06.2023. līdz 31.05.2024., EUR/m(bez PVN)

1,47

2,44

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

45,54%

50,62%

Piedāvātais tarifs no 01.06.2024., EUR/m(bez PVN)

1,29

2,20

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

27,72%

35,80%

 

Jumpravas pagastā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,10

1,28

Piedāvātais tarifs no 01.06.2023. līdz 31.05.2024., EUR/m(bez PVN)

1,47

2,44

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

33,64%

90,63%

Piedāvātais tarifs no 01.06.2024., EUR/m(bez PVN)

1,29

2,20

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

17,27%

71,88%

Kaibalas ciemā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,10

1,28

Piedāvātais tarifs no 01.06.2023. līdz 31.05.2024., EUR/m(bez PVN)

1,47

2,44

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

33,64%

90,63%

Piedāvātais tarifs no 01.06.2024., EUR/m(bez PVN)

1,29

2,20

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

17,27%

71,88%

Lielvārdes pilsētā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.06.2023. līdz 31.05.2024., EUR/m(bez PVN)

1,47

2,44

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

45,54%

50,62%

Piedāvātais tarifs no 01.06.2024., EUR/m(bez PVN)

1,29

2,20

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

27,72%

35,80%

 

SIA aprēķinātie ūdenssaimniecības tarifi, pēc to izskatīšanas un apstiprināšanas SPRK, prognozējoši stātos spēkā 2023. gada 1. jūnijā un 2024. gada 1. jūnijā.

Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu nolietojuma vērtības norakstījumu palielinājumu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu darbības zonas paplašināšanu. SIA ūdenssaimniecības tarifi nav pārskatīti kopš 2019. gada 1. septembra.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu, SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji var SIA "LIELVĀRDES REMTE" administrācijas telpās Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, iepriekš sazinoties pa tālruni: 65059010.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā var iesniegt  SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, vai elektroniski e-pasta adrese: remte@remte.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45), elektroniski e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no tarifu  paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

Ar cieņu

SIA “LIELVĀRDES REMTE”