Jaunumi

Paziņojums par ūdenssaimniecības tarifa projektu

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. nr. 47403003224 , juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, Latvija, LV-5070, 2023.gada 1.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Ūdensapgādes pakalpojums

Kanalizācijas pakalpojums

Lēdmanes pagastā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.01.2024., EUR/m(bez PVN)

1,15

1,84

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

13,86%

13,58%

Dzelmju ciemā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.01.2024., EUR/m(bez PVN)

1,15

1,84

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

13,86%

13,58%

Jumpravas pagastā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,10

1,28

Piedāvātais tarifs no 01.01.2024., EUR/m(bez PVN)

1,15

1,84

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

4,55%

43,75%

Kaibalas ciemā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,10

1,28

Piedāvātais tarifs no 01.01.2024., EUR/m(bez PVN)

1,15

1,84

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

4,55%

43,75%

Lielvārdes pilsētā

Spēkā esošais tarifs, EUR/m(bez PVN)

1,01

1,62

Piedāvātais tarifs no 01.01.2024., EUR/m(bez PVN)

1,15

1,84

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

13,86%

13,58%


Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu nolietojuma vērtības norakstījumu palielinājumu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu darbības zonas paplašināšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA "Lielvārdes Remte" Reģ. nr. 47403003224

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, iepriekš sazinoties pa tālruni: 65059010

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV – 5070, e-pasta adrese: remte@remte.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.