Jaunumi

Piesakies kanalizācijas pieslēgumam!

1.Iesniedz iesniegumu SIA “Lielvārdes Remte” par kanalizācijas pieslēguma izbūvei nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu (iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: remte@remte.lv, iesnieguma veidlapa pieejama https://www.remte.lv/lv/klientiem/iesniegumu-veidlapas/.

2. 30 dienu laikā saņem tehniskos noteikumus (bez maksas) un veic kanalizācijas pievienojuma izbūvi (būvniecību organizē pašu spēkiem, vienojoties ar būvnieku vai ar SIA ”LIELVĀRDES REMTE”, tālr. Nr. 26443529).

3. Pievienojuma vietu nofotografē un atzīmējot adresi, nosūti to WhatsApp uz tālruņa numuru 25490064. Ja pievienojuma montāžas laikā rodas problēmas, droši zvani uz tālr. Nr. 26443529 - palīdzēsim, konsultēsim.

4. Izbūvē ūdens skaitītāja mezglu (tā atrašanās vietu var precizēt, zvanot uz 25491888) un, zvanot uz šo pašu tālr. Nr., uzaicini SIA “LIELVĀRDES REMTE” inspektoru skaitītāja uzstādīšanai, noplombēšanai un iesnieguma par līguma slēgšanu sagatavošanai (bez maksas). Noslēdz līgumu.

5. Pakalpojumu drīkst lietot pēc ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanas un līguma noslēgšanas. Par līguma parakstīšanas laiku un veidu ar Jums sazināsies SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbinieki.