Jaunumi

Sākot ar 2023.gada 1.janvāri, palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs

SIA “LIELVĀRDES REMTE” informē, ka, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Cena par atkritumu apsaimniekošanu palielināsies sakarā ar Dabas resursu nodokļa likmju palielināšanos no 2023.gada 1.janvāra, kas tādējādi palielinās arī sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu cenu SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi”.

Sadzīves atkritumu un lielgabarīta atkritumu konteineru apsaimniekošanas izmaksas Ogres novadā, t.sk. Lielvārdē, Lēdmanē, Dzelmēs un Jumpravā pieaugs atbilstoši tarifu izmaiņām:

https://infogram.com/sia-_getlini-eko-1hzj4oqz8xn32pw?live

https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” aicina iedzīvotājus vairāk šķirot sadzīves atkritumus, kā arī nepieciešamības gadījumā vēl šogad atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, kamēr izmaksas nav sadārdzinājušās. Šķiroto atkritumu konteineri ir izvietoti pie daudzdzīvokļu mājām.

Lielgabarīta atkritumi pašiem jānogādā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā LIELVĀRDE, DRAVNIEKU IELA 9C (t.29241492). Pakalpojums ir bez maksas.

Darba laiki:

  • Pirmdiena: slēgts
  • Otrdiena: 10:00 - 14:00
  • Trešdiena: 10:00 - 14:00
  • Ceturtdiena: 14:00 - 19:00
  • Piektdiena: 10:00 - 15:00
  • Sestdiena: 10:00 - 15:00
  • Svētdiena: slēgts
  • Svētku dienās laukums nestrādā

 

Lielgabarīta atkritumu izvešanai no Jūsu īpašuma, konteineru pasūtīšana: SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com. Pakalpojums – par maksu.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” papildus uzsver, ka minētais atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums nav SIA “LIELVĀRDES REMTE” iniciatīva, bet atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktā kārtībā noteikta atkritumu apsaimniekošanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes palielinājums.