Jaunumi

Š.g. 3.oktobrī tiks uzsākta apkures sezona

Š.g. 3.oktobrī tiks uzsākta apkures sezona

SIA „Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka no š.g. 3. oktobra SIA pārvaldīšanā/apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā pakāpeniski tiks uzsākta apkures sezona.

Ja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki apkures sezonu vēlas uzsākt pirms vai pēc š.g. 3. oktobra, SIA ir nepieciešams atsūtīt mājas pilnvarotās personas vai 50 + 1% dzīvokļu īpašnieku parakstītu iesniegumu.

Ja gadījumā pēc apkures pieslēgšanas radiatori nesilda, sazinieties ar mūsu pakalpojumu dienestu – tālrunis 26443529, un mūsu darbinieki veiks radiatoru atgaisošanu.

Zināšanai:

Mājām pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiks ieslēgta arī automātiskās termoregulācijas sistēma – ārgaisa temperatūrai sasniedzot un pārsniedzot +10 grādus pēc Celsija, apkure mājā automātiski tiks izslēgta. Mainīgas ārgaisa temperatūras gadījumā, automātiskā termoregulācijas sistēma nodrošina iedzīvotājiem atbilstošs komforta līmeni un siltumenerģijas ekonomiju.

Par daudzdzīvokļu māju, kas nav SIA pārvaldīšanā/apsaimniekošanā, apkures pieslēgšanu, lūdzam vērsties pie sava pārvaldnieka/apsaimniekotāja (arī radiatoru nesildīšanas gadījumos).