Jaunumi

SIA “Lielvārdes Remte” izsludina iepirkuma procedūru

SIA “Lielvārdes Remte” izsludina iepirkuma procedūru

Iepirkuma priekšmets ir veikt jumta seguma nomaiņas un bēniņu siltināšanas darbus daudzdzīvokļu ēkā Spīdolas ielā 19, Lielvārdē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Nolikuma prasībām.

Nolikumu iespējams saņemt Elektroniskajā iepirkumu sistēmā EIS (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/47417).

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 17. novembrim plkst.: 10:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2020. gada 17. novembrī, plkst.10:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Informatīvs foto: www.pexels.com