Jaunumi

Tiks veikta ūdensvada izbūve Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai Nr.23, Lielvārdē

SIA “Lielvārdes Remte” kā Lielvārdes novada pašvaldības daudznozaru uzņēmums, t.sk. nodrošina ūdens un kanalizācijas pakalpojumus visā Lielvārdes novadā. Vēsturiski izveidojusies situācija, ka daudzdzīvokļu māju Liepu ielā 23, Lielvārdē nav bijis iespējams pievienot centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus un videi draudzīgus pakalpojumus.

Jau 2017.gadā SIA “Lielvārdes Remte” vērsās Lielvārdes novada pašvaldībā ar ierosinājumu izskatīt jautājumu par kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu minētajai mājai, kā rezultātā ūdens apgādes nodrošināšanai SIA “Lielvārdes Remte” 2018.gadā izstrādāja būvprojektu “Ūdensvada izbūve Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai Nr.23, Lielvārdē”.

Lai ietaupītu finanšu līdzekļus ūdensvada izbūves projekts tiks īstenots paralēli sadzīves kanalizācijas projektam “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta”.

Pēc minētā ūdensvada izbūves projekta realizācijas, centralizētajam ūdensvadam būs iespēja pievienoties vēl 32 privātmājām, kas atrodas izbūvējamā ūdensvada posmā Lauku iela – Liepu iela.

Ūdensvada izbūvi finansēs SIA “Lielvārdes Remte”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, aizņēmuma galvotājs Lielvārdes novada pašvaldība.

Pēc SIA “Lielvārdes Remte” ūdens un kanalizācijas projektu realizācijas, daudzīvokļu māja Liepu ielā 23, Lielvārdē būs pilnvērtīgi nodrošināta ar visiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, jo kopš 2018.gada jūnija, atpērkot katlu māju no A/S “Latvenergo”, tiek nodrošināta siltumenerģija. Tāpat SIA “Lielvārdes Remte”, veicot apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkcijas, augsti novērtē sadarbību ar daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 23, Lielvārdē dzīvokļu īpašniekiem.