Pakalpojumu cenrādis

SIA "Lielvārdes Remte" maksas pakalpojumu izcenojumi

Spēkā no 04.09.2019.

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Cena bez PVN (euro) PVN 21% Cena ar PVN (euro)
1 Izziņas sagatavošana 2.06 0.43 2.50
2 Santehniķa, elektriķa un namu tehniķa darba izcenojums (1 stunda) 16.57 3.48 20.05
3 Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu (verificētu) skaitītāju Lielvārdē 13.39 2.82 16.21
4 Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu (verificētu) skaitītāju Lēdmanē (bez transporta izdevumiem) 13.39 2.82 16.21
5 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojuma sniedzējs Lielvārdē 3.91 0.82 4.73
6 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba Lielvārdē 7.82 1.64 9.46
7 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojuma sniedzējs Lēdmanē (bez transporta izmaksām) 3.91 0.82 4.73
8 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba Lēdmanē (bez transporta izmaksām) 7.82 1.64 9.46
9 Izsaukums santehnisko remonta darbu novērtēšanai (ar tāmes sastādīšanu) 5.56 1.17 6.73
10 Izsaukums santehnisko remonta darbu novērtēšanai (bez tāmes sastādīšanas) 2.80 0.59 3.39
11 Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī  pēc īpašnieka iesnieguma (viens ievads) 8.00 1.68 9.68
12 Ūdens padeves atjaunošana dzīvoklī pēc īpašnieka iesnieguma (viens ievads) 9.39 1.97 11.36
13 Kanalizācijas tīrīšanas iekārtas ar tvaiku un augstspiediena strūklu izmantošana (1 stunda) 41.44 8.70 50.14
14 Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu maiņai) vienam stāvvadam 15.46 3.25 18.71
15 Elektroapgādes pieslēgšana vai atslēgšana pēc klienta pieprasījuma 12.67 2.66 15.33
16 Elektroapgādes atjaunošana pēc atkārtotas atslēgšanas par nemaksāšanu 25.34 5.32 30.66
17 Transporta izmaksas uz vienu kilometru (Lēdmane, Kaibala, Ķegums) 0.18 0.04 0.22
18 Tiešie norēķini 2.89 0.61 3.50
19 Apkures atslēgums pārvaldīšanā neesošām dzīvojamajām mājām (darba laikā) 16.57 3.48 20.05
20 Atkārtots apkures pieslēgums pārvaldīšanā esošām dzīvojamajām mājām (darba laikā) 16.57 3.48 20.05
21 Demontēta siltummaiņa skalošana ar iekārtu (bez materiāliem) 57.01 11.97 68.98
22 Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem 1m³ 4.79 1.01 5.80
23 Ūdens/kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana pēc atslēgšanas par nemaksāšanu, izmantošanu bez pakalpojuma līguma u.c. pārkāpuma gadījumos (privātmājas) 45.44 9.54 54.98
24 Asenizācijas pakalpojums viena muca 3.0 m³ Jumpravā 22.08 4.63 26.71
25 Asenizācijas pakalpojums viena muca 10.0 m³ Jumpravā 33.81 7.10 40.91
26 Transporta pakalpojumi ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus- 82.1,  1 stunda Jumpravā 29.76 6.24 36.00
27 Transporta pakalpojumi ar ekskavatoru CASE,  1 stunda Jumpravā 30.12 6.32 36.44
28 Maksa par nobrauktajiem kilometriem, ja  pakalpojums veicams tālāk par 5 km no Jumpravas, 1 km 0.78 0.16 0.94
29 Zāles pļaušana ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus - 82,1,  1 ha Jumpravā 59.59 12.51 72.10
30 Ceļmalu appļaušana Jumpravas pagastā, 1 km 8.21 1.72 9.93
31 Laukumu tīrīšana no sniega Jumpravas pagastā, 1 stunda 19.82 4.16 23.98
32 Sniega tīrīšana ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus-82,1 Jumpravas pagastā,  1 km 7.43 1.56 8.99