Pakalpojumu cenrādis

SIA "Lielvārdes Remte" maksas pakalpojumu izcenojumi

Spēkā no 03.03.2022.

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Cena bez PVN (euro) PVN 21% Cena ar PVN (euro)
1 Izziņas sagatavošana 4.13 0.87 5.00
2 Pasta pakalpojumi 1.50 0.31 1.81
3 Tiešie norēķini 2.89 0.61 3.50
4 Elektrības piegāde Avotu ielas masīvā, Lielvārdē 1.07 0.23 1.30
5 Santehniķa, elektriķa un namu tehniķa darba izcenojums (1 stunda) 18.18 3.82 22.00
6 Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu (verificētu) skaitītāju Lielvārdē 16.53 3.47 20.00
7 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojuma sniedzējs 4.55 0.95 5.50
8 Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba 9.09 1.91 11.00
9 Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī  pēc īpašnieka iesnieguma (viens ievads) 8.00 1.68 9.68
10 Ūdens padeves atjaunošana dzīvoklī pēc īpašnieka iesnieguma (viens ievads) 9.39 1.97 11.36
11 Kanalizācijas tīrīšanas iekārtas ar tvaiku un augstspiediena strūklu izmantošana (1 stunda) 49.59 10.41 60.00
12 Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu maiņai) vienam stāvvadam 18.18 3.82 22.00
13 Elektroapgādes pieslēgšana vai atslēgšana pēc klienta pieprasījuma 12.67 2.66 15.33
14 Elektroapgādes atjaunošana, ja elektroapgāde tikusi pārtraukta 12 mēnešu periodā dēļ nenokārtotām 25.34 5.32 30.66
15 Transporta izmaksas, ja pakalpojums tiek sniegts tālāk par 5 km no Jumpravas, Lēdmanes vai Lielvārdes robežas (cena par 1 km) 0.25 0.05 0.30
16 Apkures atslēgums pārvaldīšanā neesošām dzīvojamajām mājām (darba laikā) 16.57 3.48 20.05
17 Atkārtots apkures pieslēgums pārvaldīšanā esošām dzīvojamajām mājām (darba laikā) 16.57 3.48 20.05
18 Demontēta siltummaiņa skalošana ar iekārtu (bez materiāliem), cena sākot no 66.12 13.88 80.00
19 Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem 1 m³ 4.79 1.01 5.80
20 Ūdens/kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana pēc atslēgšanas par nemaksāšanu, izmantošanu bez pakalpojuma līguma u.c. pārkāpuma gadījumos (privātmājas) 45.44 9.54 54.98
21 Asenizācijas pakalpojums viena muca 3.0 m³ 24.79 5.21 30.00
22 Asenizācijas pakalpojums viena muca 6.7 m³ 41.32 8.68 50.00
23 Transporta pakalpojumi ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus- 82.1 (1 stunda) 29.76 6.24 36.00
24 Transporta pakalpojumi ar ekskavatoru CASE (1 stunda) 34.71 7.29 42.00
25 Maksa par nobrauktajiem kilometriem, ja  pakalpojums, izmantojot traktortehniku, veicams tālāk par 5 km no Jumpravas, Lēdmanes vai Lielvārdes robežas (cena par 1 km) 0.78 0.16 0.94
26 Zāles pļaušana ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus - 82,1 (cena par 1 ha Jumpravā) 59.59 12.51 72.10
27 Ceļmalu appļaušana (cena par 1 km Jumpravā) 8.21 1.72 9.93
28 Laukumu tīrīšana no sniega (cena par 1 stundu Jumpravā) 19.82 4.16 23.98
29 Sniega tīrīšana ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus-82,1 (cena par 1 km Jumpravā) 7.43 1.56 8.99