Pakalpojumu cenrādisSabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" maksas pakalpojumu izcenojumi,
spēkā no 01.12.2022.,
apstiprināti ar 29.11.2022. rīkojumu Nr. 1-1/22.130

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena bez PVN (euro)

PVN 21%

Cena ar PVN (euro)

1

Izziņas sagatavošana

4,13

0,87

5,00

2

Dokumenta nosūtīšana pa pastu (vienkāršs sūtījums)

1,50

0,32

1,82

3

Rēķina izdruka pēc klienta pieprasījuma

0,41

0,09

0,50

4

Tiešie norēķini

3,31

0,69

4,00

5

Elektrības piegāde Avotu ielas masīvā, Lielvārdē

1,24

0,26

1,50

6

Tehnisko noteikumu sagatavošana sildķermeņu maiņai

20,66

4,34

25,00

7

Sanitārtehniķa, elektriķa un namu tehniķa darba izcenojums (1 stunda (minimums 0,5 stundas), 1 darbinieks), t.sk., materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve

18,18

3,82

22,00

8

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu (verificētu) skaitītāju

20,66

4,34

25,00

9

Ūdens patēriņa skaitītāja DN 15 nomaiņa uz pārbaudītu (verificētu) skaitītāju

16,53

3,47

20,00

10

Attālināti nolasāms radiomodulis (1 skaitītājam, bez darba izmaksām)

33,06

6,94

40,00

11

Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana bez ūdens patēriņa skaitītāja maiņas, sastādot aktu, ja skaitītāja uzstādīšanu veicis cits pakalpojuma sniedzējs, īpašnieka vainas dēļ bojāta plomba, u.c., gadījumos.

15,00

3,15

18,15

12

Katra nākamā ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja pakalpojums tiek sniegts vienā adresē

1,60

0,34

1,94

13

Dvieļu žāvētāja maiņa (darba izmaksas)

61,98

13,02

75,00

14

Sēdpoda maiņa/uzstādīšana (darba izmaksas)

66,16

13,89

80,05

15

Sildķemeņa nomaiņa (konvektori, apkures radiatori) / 1gab. Nomaiņa veicama tikai saskaņā ar SIA "LIELVĀRDES REMTE" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

61,98

13,02

75,00

16

Kanalizācijas tīrīšanas iekārtas ar tvaiku un augstspiediena strūklu izmantošana (1 stunda, 1 darbinieks)

49,59

10,41

60,00

17

Ūdens padeves atslēgšana, stāvvada iztukšošana un/vai uzpildīšana, t.sk arī apkures sistēmai (sildķermeņu maiņai) vienam stāvvadam, (pēc uzpildes apkures sistēmas darbības pārbaude, atgaisošana)

18,18

3,82

22,00

18

Elektroapgādes pieslēgšana vai atslēgšana pēc klienta pieprasījuma

12,67

2,66

15,33

19

Elektroapgādes atjaunošana, ja elektroapgāde tikusi pārtraukta 12 mēnešu periodā dēļ nenokārtotām parādsaistībām

25,34

5,32

30,66

20

Transporta izmaksas (Vieglais komerctransports. Cena par 1 km)

0,50

0,11

0,61

21

Demontēta siltummaiņa skalošana ar iekārtu (bez materiāliem), cena sākot no

66,12

13,89

80,01

22

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem 1m³

4,79

1,01

5,80

23

Ūdens/kanalizācijas pakalpojuma atjaunošana pēc tā atslēgšanas nenokārtotu parādsaistību dēļ vai izmantošanu bez pakalpojuma līguma u.c. pārkāpuma gadījumos (privātmājas)

45,44

9,54

54,98

24

Asenizācijas pakalpojums viena muca 3.0 m³

29,75

6,25

36,00

25

Asenizācijas pakalpojums viena muca 6.7 m³

46,28

9,72

56,00

26

Transporta pakalpojumi ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus- 82.1, Kioti (1 stunda)

29,76

6,25

36,01

27

Transporta pakalpojumi ar ekskavatoru CASE (1 stunda)

34,71

7,29

42,00

28

Maksa par nobrauktajiem kilometriem, ja pakalpojums tiek sniegts, izmantojot traktortehniku ārpus Lielvārdes pilsētas robežas (cena par 1 km)

1,56

0,33

1,89

29

Zāles pļaušana ar traktoriem Belarus-920 vai Belarus - 82,1 (cena par 1 ha Jumpravā)

59,59

12,51

72,10

30

Ceļmalu appļaušana (cena par 1 km Jumpravā)

14,86

3,12

17,98

31

Sniega tīrīšana (cena par 1 stundu)

30,6

6,43

37,03

32

Piemaksa darbam ārpus darba laika (stundā)

13,00

2,73

15,73

33

Piemaksa par darbu antisanitāros apstākļos (stundā)

13,00

2,73

15,73

34

Lielgabarīta atkritumu izvešana (par 1 m/3)

64,78

13,60

78,38