Svarīgi zināt

Par tvaika nosūcējiem

Kā informē Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienests, jauno Ugunsdrošības noteikumu (Nr.238, spēkā no 01.09.2016.) 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums: “daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Telpās, kurās atrodas dabas gāzes iekārtas (piem., gāzes plītis dzīvojamo māju virtuvēs), ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. Šāds aizliegums paredzēts, jo situācijā, kad dabīgās ventilācijas kanālam pievieno mehānisko ventilācijas sistēmu un nav nodrošināta dabīgā ventilācija, gāzes noplūdes gadījumā izveidosies sprādzienbīstama gāzes koncentrācija un rodoties aizdedzināšanas avotam notiks sprādziens  ar iespējamu tālāku degšanu, ugunsgrēku.


Kāpēc dzīvokļos, kuros lieto gāzes plīti, tvaika nosūcēju vairs nevarēs pievienot ventilācijas kanālam?

Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam (un visbiežāk vienīgajam) virtuvē, veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā, savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa šo ventilācijas kanālu ciet, to var nosaukt, piemēram, par aizvērta vāka principu. Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora (ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens. Un šajā situācija nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas iedzīvotāji.

Dzīvokļos, kur tiek izmantotas gāzes aparāti, nekad nav bijis atļauts iejaukties dabīgās ventilācijas sistēmā. Jebkura iejaukšanās būves pamatkonstrukcijās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nav pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Ja ir radusies situācija, ka vienīgais ventilācijas kanāls ir aizsprostots, būs nepieciešams konsultēties un meklēt risinājumu kopā ar būvniecības speciālistu.

Informācijas avots: http://www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/faq/par_ugunsdrosibas_noteikumiem/17116-par-tvaika-nosucejiem

Par dūmu detektoriem

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus.

Informācijas avots: www.vugd.gov.lv